Vraagbundeling glasvezel

Ondanks alle verwarring die er gezaaid is zal naar verwachting de vraagbundeling van glasvezelaanleg in het buitengebied deze zomer nog starten. Hoewel het CIF (de actuele marktpartij) nog steeds geen duidelijkheid geeft, ligt er al wel een toezegging dat o.a. de gemeente Aalten wordt meegenomen in de geplande aanleg.

WBBA, de werkgroep van gezamenlijke bellangenverenigingen in Aalten is al vanaf 2013 op zoek naar mogelijkheden om de aanleg te realiseren. De huidige gang van zaken verloopt echter op z’n minst niet tot tevredenheid van de werkgroep en heeft de gemeenteraad is gevraagd om toe te zien op een actiever beleid.