Joodse begraafplaats

Eind 2012 is het plan ontstaan om een opknapbeurt te geven aan de Joodse Begraafplaats in Dinxperlo. De gemeente wilde het project ondersteunen, Dinxpers Belang zou zorgen voor bemensing en SLG voor onder andere gereedschappen en advies. LandschapVrijw400Vanaf mei 2013 is een Werkgroep Joodse begraafplaats Dinxperlo samengesteld. Deze werkgroep, leden van het Dinxpers Belang is officieel, dus met toestemming van alle betrokkenen aan de slag gegaan! De werkgroep is actief met het onderhoud van de begraafplaats. De graven worden schoongemaakt, grint voor de grafstenen wordt gereinigd en/of vernieuwd en ook het grasveld blijft onderhouden. De nieuw ingeplante beukenhaag en de omheining krijgen de nodige aandacht zodat de begraafplaats er acceptabel uit ziet.

De oorspronkelijk overeenkomst is inmiddels reeds enkele keren met wederzijdse toestemming verlengd. De leden van de werkgroep zijn dan ook met enige regelmaat te zien voor het noodzakelijke onderhoud.

Over de Joodse diaspora en Joden in Dinxperlo is een lesbrief uitgebracht. Deze lesbrief, welke werd samengesteld door de werkgroep Joodse begraafplaats, is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

 

TeNGeschiedenis rondje Dinxperlo

Via enkele filmpjes is meer te zien rondom dit thema. Daarnaast is er ook nog in samenwerking met de VVV een interessante Erfgoed fietsroute gepresenteerd. Vanwege hun grote inzet hebben de vrijwilligers van het Dinxpers Belang hiervoor een Monumentenprijs ontvangen.

Wilt u meer weten? Via de onderstaande vier links krijgt u aanvullende informatie;

Filmpje over Joden in Dinxperlo
Lesbrief Joden in DInxperlo
Lesbrief Joodse Diaspora
Religieus-erfgoed