Dinxpers Belang

     belangenvereniging voor Dinxperlo

Actueel

Beggelderdijk - Inspraak 1-9-2020

02 Sept. 2020: Kort verslag v.d. Beggelderdijk ontwikkelingen.

Het afgelopen jaar kreeg het gemeente college door een ruime meerderheid van stemmen in de gemeenteraad (CDA, Gemeente Belangen, D66 en HMV-Meerdink) de opdracht om het tracé Beggelderdijk (sobere uitvoering zonder rotonde, variant 3b) tot in detail uit te werken en aan de gemeenteraad voor besluitvorming aan te bieden.

Wat we eind augustus in de bus mochten ontvangen was dan ook een enorme tegenvaller, niet meer of minder dan oude koeien uit de sloot gehaald en twee grote stappen terug. Of anders gesteld opnieuw een verhaal over het verbreden van de huidige (B-weg) Beggelderdijk. Tuurlijk ook aanwezig een ‘deskundigen’ rapport dat de cijfers staaft die genoemd worden. Eh, door wie worden die ook alweer genoemd? Klein detail, zelfs de buurt is nog nooit wat gevraagd, zou men bang zijn voor de werkelijke feiten?

Ook een feit; vanaf de jaren 80 (dus dertig/veertig jaar terug!) is er al doorlopend sprake van een gemeentelijk plan voor een verlegd tracé van de Beggelderdijk. Vooruitlopend daarop is er aan dit stukje B-weg in de laatste acht tot tien jaar geen groot onderhoud meer uitgevoerd door de gemeente. De noordelijke ontsluitingsweg tot Dinxperlo, De Heurne, en andere kernen blijft – als het aan het college ligt – een levensgevaarlijk, luidruchtige smalle weg met veel hobbels en gaten.

Een aantal van onze leden gaf dan ook duidelijk te kennen dat het nu toch wel tijd was van een hardere aanpak. Wij hebben allereerst gebruik gemaakt van de inspraak mogelijkheid op 1 september jl. Wij kunnen niet direct beoordelen of dat zoden aan de (Beggelder)dijk zet maar we vertrouwen op de eerdere reacties van de eerdergenoemde fracties.

Daarnaast hopen wij natuurlijk nog dat tegenstemmers van vorig jaar (VVD, CU en PP) tot besef komen dat de veiligheid van inwoners uit Dinxperlo toch ook op het bordje ligt van de gemeente Aalten en dat uitwerkingen van eventuele ongelukken uiteindelijk wel hun verantwoording is.

Kortom; korte termijn politiek zonder enige visie, daar waar veel inwoners vooraf al blijk van gaven is wederom uitgekomen. Er is nog steeds niets wat de gespannen verwachting van de inwoners uit Dinxperlo waar maakt.

En ja, zodra een ontsluitingsweg niet uitnodigt tot het vertoeven in een plaats is gelijktijdig de noodzaak van een vernieuwde dorpsinrichting verdwenen……
Laat ons uw mening weten op . U kunt ervan op aan dat wij er zeer vertrouwelijk mee omgaan en uiteraard houden wij u op de hoogte. Wilt u mee praten dan horen wij dat ook graag, u bent van harte welkom.


Lid worden

Natuurlijk weet u dat Dinxpers Belang meer doet dan mondkapjes organiseren. Misschien wilde u al eerder lid worden maar daar is nog steeds niets van gekomen.

Leden betalen slechts 5 euro per jaar en nu lid worden is een gratis setje mondkapjes ontvangen.

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.


De grens bloeit

"De grens bloeit - Die Grenze blüht"
75 jaar Vrijheid - 75 Jahre Freiheit

Langs de Nederlands/Duitse grens vieren in 2020 gemeenten en verenigingen gezamenlijk 75 jaar Vrijheid. Anders gezegd; sinds het einde van de 2e wereldoorlog leven wij 75 jaar in vrijheid en respecteren elkaar als goede buren.

De Stichting Bewaar´t Olde Dinxperlo, de Heimatverein Suderwick, het Dinxpers Belang en het Burgerinitiatief Dinxperwick zien dit als aanleiding om in het jubileumjaar 2020, de grens aan de keupenstraat te laten bloeien.

Kinderen vanaf 6 jaar uit Suderwick en Dinxperlo helpen ons bij het planten. Vanaf de Aaltenseweg tot aan de Feldweg wordt 9 november a.s. gestart met het planten van bloembollen. In het voorjaar wordt er dan nog een strook zomerbloemen toegevoegd.

De kinderen komen om 10.00 uur naar de Evangelische Kerk in Suderwick aan de Sporker Straße. Gezamenlijk lopen we dan langs de grens, met uitgeleg van wat en hoe de bloembollen geplant moeten worden. Rond 12 uur zijn de kinderen terug bij de Evang.kerk in Suderwick.

De kinderen wordt gevraagd om een zandbakschepje of kleine schop mee te nemen. De grond wordt een dag van tevoren al losgemaakt, zodat het werk niet te zwaar is. En om niemand te onthouden van zijn medewerking: ook ouders, grootouders en andere inwoners zijn welkom om mee te doen.

Van harte welkom!

 


 Oudere berichten staan in het archief