Dinxpers Belang

     belangenvereniging voor Dinxperlo

Actueel

8RHK ambassadeurs

Achterhoekse ondernemers die financieel advies en ondersteuning nodig hebben in de coronacrisis, kunnen sinds kort terecht bij Naoberkrediet 2.0. Hier worden ze geholpen met kennis, advies en coaching rondom financieringen. Projectleider is Hans Goorhuis, een ervaren Achterhoekse ondernemer met een groot netwerk in de financiële wereld. Het initiatief wordt financieel ondersteund door 8RHK ambassadeurs en de provincie Gelderland.
Voor meer info: 8RHK Ambassadeurs


Raad zet plan Beggelderdijk terug

Het jarenlange Beggelderdijk overleg verdient zeker geen schoonheidsprijs. Met het huidige raadsbesluit gaan we helaas terug in de tijd en moeten we afwachten hoe in Aalten gedacht gaat worden voor wat er goed genoeg is voor Dinxperlo. Vooruitkijkend dat in Aalten een paar straten 'niet voldoen' zien we het Beggelderdijk budget bij voorbaat al heel diep slinken. Toch wil de wethouder in 2021 starten met..... 

Jammer, na jaren nog geen stap verder, maar iedereen bedankt voor de vele reacties. Met de ondersteunende inwoners en betrokken ondernemers hoopten we op een verbeterde en veiliger dorpsentree. Jammer dat veiligheid van 'de entree' voor Dinxperlo een lage veiligheidsindicatie krijgt.

Dank aan Gemeente-Belangen, D-66 en HMV die zich tot op het laatst enorm hebben ingezet om de raad te overtuigen van nut en veiligheidsnoodzaak. Ook Freek Diersen 'trotseerde' zijn tegenstemmende CDA-fractie en steunde de bovenstaande drie fracties en daarmee zijn dorp. 


Laat CDA Dinxperlo vallen

16 sept. '20 - Het riekt naar kiezersbedrog, het zal toch niet waar zijn..?
In 2017/18 nog hoog op het lijstje van van het CDA-Aalten en het leverde hun veel extra stemmen op. Nu is de Dinxperlo een grote hobbel voor de fractie en het smoezenboek is niet groot genoeg. De belangrijkste factor ligt bij de fractie in Aalten. Zijn de geruchten dan toch echt waar dat er een bepalende achterban is die zaken uit het dorp Aalten belangrijker vinden dan zaken uit de gemeente Aalten? Het is niet de eerste keer dat ons dingen opvallen.    
 
Als het college zijn zin krijgt zit Dinxperlo binnen de kortste keren voor minimaal 10 jaar op slot. Naast levensgevaarlijke situaties krijgen de aanwonende te maken met een sterke verhoging van de geluidsbelasting door o.a. bomenkap voor wegverbreding.
De Beggelderdijk is en blijft een ontsluitingsweg voor Dinxperlo...., CDA zorg dat Dinxperlo bewoonbaar blijft en draai de inwoners van Dinxperlo niet de rug toe.

 


Intussen hebben wij al een groot aantal reacties ontvangen. Velen hebben in 2018 op het CDA gestemd vanwege hun toezegging en nu deze onbegrijpelijke actie. Wij laten het er niet bij, zeker niet!

U kunt nog steeds u mening geven via . U kunt ervan op aan dat wij er zeer vertrouwelijk mee omgaan en uiteraard houden wij u op de hoogte. Wilt u mee praten dan horen wij dat ook graag, u bent van harte welkom.


Beggelderdijk - Inspraak 1-9-2020

02 Sept. 2020: Kort verslag v.d. Beggelderdijk ontwikkelingen.

Het afgelopen jaar kreeg het gemeente college door een ruime meerderheid van stemmen in de gemeenteraad (CDA, Gemeente Belangen, D66 en HMV-Meerdink) de opdracht om het tracé Beggelderdijk (sobere uitvoering zonder rotonde, variant 3b) tot in detail uit te werken en aan de gemeenteraad voor besluitvorming aan te bieden.

Wat we eind augustus in de bus mochten ontvangen was dan ook een enorme tegenvaller, niet meer of minder dan oude koeien uit de sloot gehaald en twee grote stappen terug. Of anders gesteld opnieuw een verhaal over het verbreden van de huidige (B-weg) Beggelderdijk. Tuurlijk ook aanwezig een ‘deskundigen’ rapport dat de cijfers staaft die genoemd worden. Eh, door wie worden die ook alweer genoemd? Klein detail, zelfs de buurt is nog nooit wat gevraagd, zou men bang zijn voor de werkelijke feiten?

Ook een feit; vanaf de jaren 80 (dus dertig/veertig jaar terug!) is er al doorlopend sprake van een gemeentelijk plan voor een verlegd tracé van de Beggelderdijk. Vooruitlopend daarop is er aan dit stukje B-weg in de laatste acht tot tien jaar geen groot onderhoud meer uitgevoerd door de gemeente. De noordelijke ontsluitingsweg tot Dinxperlo, De Heurne, en andere kernen blijft – als het aan het college ligt – een levensgevaarlijk, luidruchtige smalle weg met veel hobbels en gaten.

Een aantal van onze leden gaf dan ook duidelijk te kennen dat het nu toch wel tijd was van een hardere aanpak. Wij hebben allereerst gebruik gemaakt van de inspraak mogelijkheid op 1 september jl. Wij kunnen niet direct beoordelen of dat zoden aan de (Beggelder)dijk zet maar we vertrouwen op de eerdere reacties van de eerdergenoemde fracties.

Daarnaast hopen wij natuurlijk nog dat tegenstemmers van vorig jaar (VVD, CU en PP) tot besef komen dat de veiligheid van inwoners uit Dinxperlo toch ook op het bordje ligt van de gemeente Aalten en dat uitwerkingen van eventuele ongelukken uiteindelijk wel hun verantwoording is.

Kortom; korte termijn politiek zonder enige visie, daar waar veel inwoners vooraf al blijk van gaven is wederom uitgekomen. Er is nog steeds niets wat de gespannen verwachting van de inwoners uit Dinxperlo waar maakt.

En ja, zodra een ontsluitingsweg niet uitnodigt tot het vertoeven in een plaats is gelijktijdig de noodzaak van een vernieuwde dorpsinrichting verdwenen……
Laat ons uw mening weten op . U kunt ervan op aan dat wij er zeer vertrouwelijk mee omgaan en uiteraard houden wij u op de hoogte. Wilt u mee praten dan horen wij dat ook graag, u bent van harte welkom.


Lid worden

Natuurlijk weet u dat Dinxpers Belang meer doet dan mondkapjes organiseren. Misschien wilde u al eerder lid worden maar daar is nog steeds niets van gekomen.

Leden betalen slechts 5 euro per jaar en nu lid worden is een gratis setje mondkapjes ontvangen.

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.


 Oudere berichten staan in het archief