Dinxpers Belang

     belangenvereniging voor Dinxperlo

Actueel

Open Grenspoort

Als landelijke grensbeleving tussen Suderwick en Dinxperlo is onlangs een zichtbaar element toegevoegd. Tijdens de Europaweek 2021 hebben de Heimatverein Suderwick, Bewaar ’t Olde, Bürgerinitiative Dinxperwick en het Dinxpers Belang een “Open Grenspoort” geplaatst op de grenslijn aan de Keupenstraat.

Daar waar in beide wereldoorlogen de mensen werden gescheiden door prikkeldraad staan nu twee doorlopend geopende poorten. Symbolistisch opgesteld, kan deze poort niet meer worden gesloten om de weg naar het andere land af te sluiten. Een herdenkingsbordje herinnert eraan dat we nu meer dan 75 jaar in vrijheid met elkander leven. De “altijd openstaande” poort moet duidelijk maken dat de grens geen belemmering meer is.

Te vinden is dit element daar waar de Suderwicker Feldweges en Osterhofweg aansluiten op de Keupenstraat. Het stukje landweg heeft geen naam maar staat in de omgeving bekend als “Kornstraote”, nu duidelijk zichtbaar aangebracht op het rechter poortdeel.

Dan komt al snel de vraag boven waar deze naam vandaan komt. Onder andere omstandigheden werd via deze afgelegen plek maar al te vaak Nederlands graan vervoerd naar de achterliggende Suderwickse molen van Hübers. Of het daarna als gemalen meel terug getransporteerd werd was sterk afhankelijk aan welke kant van de grens het meeste betaald werd. Verteld wordt, en aannemelijk is dat de overgang niet alleen gebruikt werd om graan te smokkelen.

In Gelderland ziet men dergelijke poorten vaak bij de inrit van een landgoed of natuurpark. Deze inspiratiebron was voor Freek Diersen aanleiding om de werkgroep van de Heimatverein te bewegen mee te werken aan de bouw van deze poort. Vanwege het landbouwverkeer dat reeds lang van de plek gebruik maakt om bij hun akkers te komen is de huidige constructie bewust gekozen. Overigens zal de provisorisch opgestelde vlag nog worden vervangen door de bekende Dinxperwicker Europavlag.

De “Open Grenspoort” of zoals ze aan de ‘andere kant’ zeggen “Offene Grenzpforte”, is de moeite waard om doorheen te lopen; Welkom in beide landen!


Zwembad Het Blauwe Meer

Om ons zwembad “Het Blauwe Meer” voor Dinxperlo te behouden is de werkgroep is nu aan het inventariseren wat er moet gebeuren. en te bespreken. Dit alles om te zorgen dat het zwembad deze zomer wel open kan en voor Dinxperlo behouden blijft. We hopen een heleboel vrijwilligers te mobiliseren om te helpen bij het uitvoeren van klussen. Daarbij denken we aan allerlei dingen: van schilderklussen tot tegelwerk, van snoeien tot onderhoud aan of plaatsen van toestellen. Iedereen die een bijdrage wil leveren kan zich aanmelden bij de 'Werkgroep Zwembaden Aalten-Dinxperlo' of via email .

Wij hopen veel handen bij elkaar krijgen om het zwembad voor Dinxperlo te behouden.


Wooncoöperatie Achterhoek

Geen aanbod is van kleinere woningen voor starters en ouderen vanwege het te kort bij aanbod van kleinere woningen op de huurmarkt. De zware regels van de Woningwet beperkt woningcorporaties de toewijzing aan huurders die op dat moment in hun eigen plaats wat zoeken. Voor deze groep jongeren en ouderen is enkele maanden geleden de Achterhoekse Wooncoöperatie opgericht. De Wooncoöperatie maakt wonen mogelijk voor jongeren en ouderen. Voor jongeren zijn de huurwoningen beperkt tot bewoning tot een 15-20 jaar en voor ouderen kan dat zelfs permanent zijn.

Voorbeeld van een 'tiny house' of flexwoning. Uit "De Band" Foto: PR

 

Deze woningen horen niet bij een nieuwbouwplan, ze kunnen eigenlijk overal geplaatst worden. Als er grond beschikbaar is en de gemeente de plek goedkeurt zijn eigenlijk de grootste hobbels al genomen.
Belangrijk is dat jongeren in de Achterhoek blijven wonen. Daarnaast moeten ouderen veilig en kleiner kunnen wonen. De voorgestelde nieuwe (flex)woningen zijn ±60m2 groot en in de gem. Aalten worden deze z.g. Uuthuuskes door een Achterhoekse bedrijf gebouwd. Flexwoningen in bestaande panden zijn in formaat afhankelijk van het betreffende pand.

De woningen kunnen verhuurt worden aan iedereen zolang je kunt aantonen je de huurpenningen kunt betalen. Afhankelijk van het soort woning zal de verwachte huur per maand 600 tot 750 euro per maand bedragen. Op korte termijn zal op deze site meer informatie beschikbaar zijn.


Laat CDA Dinxperlo vallen

16 sept. '20 - Het riekt naar kiezersbedrog, het zal toch niet waar zijn..?
In 2017/18 nog hoog op het lijstje van van het CDA-Aalten en het leverde hun veel extra stemmen op. Nu is de Dinxperlo een grote hobbel voor de fractie en het smoezenboek is niet groot genoeg. De belangrijkste factor ligt bij de fractie in Aalten. Zijn de geruchten dan toch echt waar dat er een bepalende achterban is die zaken uit het dorp Aalten belangrijker vinden dan zaken uit de gemeente Aalten? Het is niet de eerste keer dat ons dingen opvallen.    
 
Als het college zijn zin krijgt zit Dinxperlo binnen de kortste keren voor minimaal 10 jaar op slot. Naast levensgevaarlijke situaties krijgen de aanwonende te maken met een sterke verhoging van de geluidsbelasting door o.a. bomenkap voor wegverbreding.
De Beggelderdijk is en blijft een ontsluitingsweg voor Dinxperlo...., CDA zorg dat Dinxperlo bewoonbaar blijft en draai de inwoners van Dinxperlo niet de rug toe.

 


Intussen hebben wij al een groot aantal reacties ontvangen. Velen hebben in 2018 op het CDA gestemd vanwege hun toezegging en nu deze onbegrijpelijke actie. Wij laten het er niet bij, zeker niet!

U kunt nog steeds u mening geven via . U kunt ervan op aan dat wij er zeer vertrouwelijk mee omgaan en uiteraard houden wij u op de hoogte. Wilt u mee praten dan horen wij dat ook graag, u bent van harte welkom.


Beggelderdijk - Inspraak 1-9-2020

02 Sept. 2020: Kort verslag v.d. Beggelderdijk ontwikkelingen.

Het afgelopen jaar kreeg het gemeente college door een ruime meerderheid van stemmen in de gemeenteraad (CDA, Gemeente Belangen, D66 en HMV-Meerdink) de opdracht om het tracé Beggelderdijk (sobere uitvoering zonder rotonde, variant 3b) tot in detail uit te werken en aan de gemeenteraad voor besluitvorming aan te bieden.

Wat we eind augustus in de bus mochten ontvangen was dan ook een enorme tegenvaller, niet meer of minder dan oude koeien uit de sloot gehaald en twee grote stappen terug. Of anders gesteld opnieuw een verhaal over het verbreden van de huidige (B-weg) Beggelderdijk. Tuurlijk ook aanwezig een ‘deskundigen’ rapport dat de cijfers staaft die genoemd worden. Eh, door wie worden die ook alweer genoemd? Klein detail, zelfs de buurt is nog nooit wat gevraagd, zou men bang zijn voor de werkelijke feiten?

Ook een feit; vanaf de jaren 80 (dus dertig/veertig jaar terug!) is er al doorlopend sprake van een gemeentelijk plan voor een verlegd tracé van de Beggelderdijk. Vooruitlopend daarop is er aan dit stukje B-weg in de laatste acht tot tien jaar geen groot onderhoud meer uitgevoerd door de gemeente. De noordelijke ontsluitingsweg tot Dinxperlo, De Heurne, en andere kernen blijft – als het aan het college ligt – een levensgevaarlijk, luidruchtige smalle weg met veel hobbels en gaten.

Een aantal van onze leden gaf dan ook duidelijk te kennen dat het nu toch wel tijd was van een hardere aanpak. Wij hebben allereerst gebruik gemaakt van de inspraak mogelijkheid op 1 september jl. Wij kunnen niet direct beoordelen of dat zoden aan de (Beggelder)dijk zet maar we vertrouwen op de eerdere reacties van de eerdergenoemde fracties.

Daarnaast hopen wij natuurlijk nog dat tegenstemmers van vorig jaar (VVD, CU en PP) tot besef komen dat de veiligheid van inwoners uit Dinxperlo toch ook op het bordje ligt van de gemeente Aalten en dat uitwerkingen van eventuele ongelukken uiteindelijk wel hun verantwoording is.

Kortom; korte termijn politiek zonder enige visie, daar waar veel inwoners vooraf al blijk van gaven is wederom uitgekomen. Er is nog steeds niets wat de gespannen verwachting van de inwoners uit Dinxperlo waar maakt.

En ja, zodra een ontsluitingsweg niet uitnodigt tot het vertoeven in een plaats is gelijktijdig de noodzaak van een vernieuwde dorpsinrichting verdwenen……
Laat ons uw mening weten op . U kunt ervan op aan dat wij er zeer vertrouwelijk mee omgaan en uiteraard houden wij u op de hoogte. Wilt u mee praten dan horen wij dat ook graag, u bent van harte welkom.


 Oudere berichten staan in het archief