SAAP

De gezamenlijke belangverenigingen in Aalten vertegenwoordigen de Stichting SAAP (Samenwerkend Actief Aaltens Platteland). De stichting heeft ten doel: het stimuleren en ondersteunen van het proces van plattelandsvernieuwing en plattelandsontwikkeling in de gemeente Aalten, onder andere op het gebied van landbouw, leefbaarheid, recreatie en toerisme, natuur en landschap, cultuurhistorie en economie. Als Dinxpers Belang maken we vanzelfsprekend deel uit van de SAAP middels een vertegenwoordiging in de bestuur.

Met financiële bijdrages van de gemeente Aalten en de Rabobank heeft de stichting onder andere de uitvoering van enkele projecten mogelijk gemaakt. Na het opheffen van de Gebiedscommissie Aalten begin 2014, heeft Stichting SAAP de formele taak gekregen om het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit te voeren. Zij geeft hieraan invulling door jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen. De uitvoering van die projecten ligt niet bij SAAP, maar bij de indienende partijen.Saap