Lid worden

Lid zijn van het Dinxpers Belang is meepraten over de toekomst van ons dorp.

Dorpsbelangen behartigen gaat stukken beter met meer mensen tegelijk dan van iemand in z’n eentje. Veel Dinxpersen zien dan ook het grote belang van een “eigen” belangenvereniging voor Dinxperlo.

Een vereniging die ten doel heeft de leefbaarheid in Dinxperlo te bevorderen, te behartigen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat. Een vereniging waar u zich thuis voelt, waar u mag meedenken, meepraten en meedoen.

Met een lidmaatschap kunt ook u, uw stem laten horen en invloed uitoefenen op het dorpsgebeuren. Vul hieronder uw gegevens in en klik op verzenden, ….. van harte welkom bij het Dinxpers Belang en dat voor slechts vijf euro per jaar.

 

Aanhef MevrouwDe heer

Voornaam:    Achternaam:

Straat:    Huisnummer:

Postcode:    Woonplaats:

Telefoon:    Email:

Geboortedatum:

De contributie van 5 euro per jaar betaal ik automatische per bankmaak ik ieder jaar zelf over

Uw bankrekeningnummer: (geef hier een '0' in als u de contributie zelf overmaakt)

Alles ingevuld? Klik dan nu op verzenden;
Let op: Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door het Dinxpers Belang.]

Fair handelen staat voorop, belangrijk zijn de z.g. ‘kleine lettertjes’.

Na ontvangst van uw aanvraag en na onze akkoord bevinding ontvangt u van ons een bevestiging van u lidmatschap. Als lid verkrijgt u tevens het recht op toegang tot de ledenvergadering. Aanmelden en opzeggen kan op ieder moment, het lidmaatschap loopt echter altijd gelijk met een volledig kalenderjaar. Bij automatische contributiebetaling heeft u acht weken de tijd om door uw bank opdracht het bedrag (zonder opgaaf van reden) terug te laten boeken.
Klik hier voor het uitgebreide Privacy Statement