Contact

Het onderhouden van goede contacten met onze leden vinden we belangrijk.De zorg voor een goede communicatie tussen inwoners en bestuursleden is dan ook een zorg van ieder bestuurslid.

Deze website is voor ons als bestuur en werkgroepen de meest ideale manier om u te informeren over onze werkzaamheden en om u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. Naast deze website zijn wij ook actief via Facebook en Twitter. Deze media kunt u bereiken via de apps bovenin de rechterkolom.

Natuurlijk onderhouden wij voor veel onderwerpen contact met de desbetreffende partijen zoals gemeente, gemeentefracties, ondernemers, (sport)verenigingen en andere overlegstructuren. U zult begrijpen dat wij voorzichtig moeten omgaan met onze gegevens, kennis en activiteiten. Dat beperkt ons enigzins met het naar buiten brengen van informatie. U mag er vanuit gaan dat wij doorlopend actief bezig zijn en daar waar nodig (doorlopend) een vinger aan de pols houden.

Wij zijn 24/7 bereikbaar via mail