Q & A

Op veel gestelde vragen krijgt u hier antwoord door de vraag aan te klikken.

Wat vind ik meer informatie voor hondenbezitters?
Een special pagina van de gemeente voor hondenbezitters geeft duidelijke informatie van wat iedere hondenbezitter zou moeten weten, u kunt het hier nalezen.
Waar staan de hondenpoepafvalbakken?
Op de site van de gemeente kunt u een kaart downloaden waarop alle hondenpoepafvalbakken in Dinxperlo zijn aangegeven.
Hoe worden de straatnamen in Dinxperlo gekozen?
Wij als Dinxpers Belang krijgen regelmatig reacties van mensen die al dan niet een goede naam weten voor een toekomstige straat. Het kiezen van een nieuwe naam voor een nieuwe straat zit echter gebonden aan een groot aantal wettelijke regels.
In het kort: nadat er door ons op basis van alle criteria een keuze is gemaakt wordt deze getoetst door de streekarchivaris en de Commissie Cultureel Erfgoed. Deze commissie brengt daarna advies uit aan het college van b&w, welke laatste dan besluitvormend optreden.
Waar is de eremedaille van dinxperlo gebleven?
De gemeente Dinxperlo kende een zilveren legpenning van verdienste. De samengevoegde gemeente Aalten heeft deze bijzondere jaarlijkse toekenning in eerste instantie voortgezet, uiteraard wel onder de noemer “Aaltense eremedaille”. Hoewel er steeds meer mensen zijn die een Koninklijk onderscheiding krijgen zijn er ook veel mensen die het lintje niet krijgen. Dan kan zijn omdat zij niet aan de daarvoor gestelde eisen voldoen of meer nog omdat ze eenvoudigweg niet worden voorgedragen. Juist die personen zijn maar al te vaak degenen die met recht een erkenning verdienen. Inmiddels is het geen jaarlijkse uitreiking meer. De medaille wordt tegenwoordig te pas en te onpas uitgereikt en ook nog eens vaak aan personen die voor hun werkzaamheden gewoon betaald zijn. Dus helaas geen eremedaille meer voor personen met een bijzondere betekenis voor de gemeenschap. En de eremedaille zelf? Inderdaad geen enkel respect meer waardig, dank zij het onbegrip in Aalten.
Kan ik zelf een klacht doorgeven bij de gemeente?
Ja zeker, u kunt er zelf heel veel aan doen om ons dorp up-to-date te houden. Pak het zelf waaraan u zich ergert zoals losse stoeptegels, noodzakelijk onderhoud van trottoirs, straten, straatverlichting, banken, fietsrekken, verkeer- en straatnaamborden, speelvoorzieningen, riolering, openbaar groen, zwerfvuil, ongedierte, en meer van die dingen. Melden bij de gemeente gaat heel gemakkelijk, met deze link sturen wij u automatisch naar de betreffende gemeente pagina.
Is Dinxpers Belang een politieke partij?
NEE, het bestuur heeft altijd duidelijk aangegeven geen politieke partij te zijn en geen binding te willen of te hebben met welke politieke partij dan ook. Daarmee ontstaat immers alleen maar een belangenverstrengeling welke ons alle recht van het ‘spreken namens inwoners’ ontneemt. Wij zijn en blijven gewoon een vereniging van inwoners en hebben duidelijk baat bij onze onafhankelijkheid.
Werkt het Dinxpers Belang samen met andere belangverenigingen?
Ja, met de gezamenlijke belangenverenigingen in Aalten treffen wij ons enkele keren per jaar. Bij deze bijeenkomsten wordt er met name aandacht gegeven aan overlopende zaken.
Wie kan er lid worden van het Dinxpers Belang?
Lid worden kan zodra men de leeftijd van achtien jaar heeft bereikt en is op persoonlijke titel. Als uit een gezin zich één persoon opgeeft is dus alleen die persoon lid en niet b.v. het gehele gezin. Daarom zie je dan meestal dat zowel man als vrouw zich opgeven, het belang is immers voor allemaal.
Bestuur- en/of werkgroeplid worden?
Bestuur- en/of werkgroeplid worden?
Dan bent u van harte welkom, wij hebben dringend behoefte aan uitbreiding in zowel het bestuur als in de verschillende werkgroepen. Neem dan nu direkt en geheel vrijblijvend contact met ons op zodat wij u wat meer over ons werk kunnen vertellen.
Veelal denkt men ongeschikt te zijn, anderen meningen zijn dat het te veel werk is. Nou, wij hebben daar een andere gedachte over. Ongeschikt dat geloven wij zeker al niet, u heeft immers al interesse getoond door dit stukje na te lezen. En de hoeveelheid werk…, dat bepaalt u in de eerste plaats zelf.
Zeker is dat werken aan het dorpswelzijn uitermate veel voldoening geeft. Natuurlijk brengt u daarvoor een dorps brede interesse mee en beperkt u zich niet alleen tot uw eigen straatje. Eventueel mag u eerst een paar keer mee draaien om te zien of het u allemaal wel ligt.
Wat mag u verwachten van het Dinxpers Belang?
In het kort gezegd is de doelstelling van de vereniging om in brede zin op te komen voor het algemene belang van alle inwoners in Dinxperlo. Dat kan op verschillende manieren b.v.: (sociale)activiteiten organiseren, plannen maken, projecten in eigen beheer uitvoeren, overleg voeren met b.v. de gemeente over ontwikkelingen enz.. Bemiddeling bij situaties die directe gevolgen hebben voor het dorp. Dinxpers Belang is inmiddels een belangrijk aanspreekpunt geworden voor overheden en maatschappelijke organisaties en wordt beschouwd als een volwaardig gesprekspartner. In de afgelopen periode is veel inzet gevraagd door verschillende instanties en overheid, beter gezegd sinds kort wordt ons de kans gegeven om te reageren in een beginfase. Het werken op die manier ervaren wij als een directe lijn met de bron en bespaard ons veel werk in het achteraf moeten reageren naar betreffende organisaties. Om die reden zult u vast ook begrijpen dat wij voorzichtig moeten omgaan met onze gegevens, kennis en activiteiten. Dat beperkt ons gelijktijdig met het naar buiten brengen van informatie. Ga er echter maar vanuit dat wij doorlopend actief bezig zijn en daar waar nodig een vinger aan de pols houden.
Statuten, huishoudelijk reglement en jaarstukken inzien
Alle leden hebben uiteraard het recht om statuten, huishoudelijk reglement en de jaarstukken in te zien. Op verzoek krijgt u deze ook per post en/of per mail toegezonden. Na afspraak kunt u deze ook tijdens het (maandelijkse) inloop halfuurtje inzien en/of afhalen. Enkele weken voor de jaarlijkse ledenvergadering staan de stukken van het afgelopen jaar op gelijke wijze ter beschikking van onze leden.
?.....hier kan uw uw vraag en/of reactie staan
Gebruik het onderstaande reactie formulier ⇓

 


Reactieformulier:

    Uw naam:   

    Uw email:    

    Onderwerp:

    Uw reactie:

    (Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van de door u vermelde gegevens tot het moment dat wij uw vraag hebben beantwoord)