Dinxpers Belang

     belangenvereniging voor Dinxperlo

Home

Open Grenspoort

Als landelijke grensbeleving tussen Suderwick en Dinxperlo is onlangs een zichtbaar element toegevoegd. Tijdens de Europaweek 2021 hebben de Heimatverein Suderwick, Bewaar ’t Olde, Bürgerinitiative Dinxperwick en het Dinxpers Belang een “Open Grenspoort” geplaatst op de grenslijn aan de Keupenstraat.

Daar waar in beide wereldoorlogen de mensen werden gescheiden door prikkeldraad staan nu twee doorlopend geopende poorten. Symbolistisch opgesteld, kan deze poort niet meer worden gesloten om de weg naar het andere land af te sluiten. Een herdenkingsbordje herinnert eraan dat we nu meer dan 75 jaar in vrijheid met elkander leven. De “altijd openstaande” poort moet duidelijk maken dat de grens geen belemmering meer is.

Te vinden is dit element daar waar de Suderwicker Feldweges en Osterhofweg aansluiten op de Keupenstraat. Het stukje landweg heeft geen naam maar staat in de omgeving bekend als “Kornstraote”, nu duidelijk zichtbaar aangebracht op het rechter poortdeel.

Dan komt al snel de vraag boven waar deze naam vandaan komt. Onder andere omstandigheden werd via deze afgelegen plek maar al te vaak Nederlands graan vervoerd naar de achterliggende Suderwickse molen van Hübers. Of het daarna als gemalen meel terug getransporteerd werd was sterk afhankelijk aan welke kant van de grens het meeste betaald werd. Verteld wordt, en aannemelijk is dat de overgang niet alleen gebruikt werd om graan te smokkelen.

In Gelderland ziet men dergelijke poorten vaak bij de inrit van een landgoed of natuurpark. Deze inspiratiebron was voor Freek Diersen aanleiding om de werkgroep van de Heimatverein te bewegen mee te werken aan de bouw van deze poort. Vanwege het landbouwverkeer dat reeds lang van de plek gebruik maakt om bij hun akkers te komen is de huidige constructie bewust gekozen. Overigens zal de provisorisch opgestelde vlag nog worden vervangen door de bekende Dinxperwicker Europavlag.

De “Open Grenspoort” of zoals ze aan de ‘andere kant’ zeggen “Offene Grenzpforte”, is de moeite waard om doorheen te lopen; Welkom in beide landen!


Wooncoöperatie Achterhoek

Geen aanbod is van kleinere woningen voor starters en ouderen vanwege het te kort bij aanbod van kleinere woningen op de huurmarkt. De zware regels van de Woningwet beperkt woningcorporaties de toewijzing aan huurders die op dat moment in hun eigen plaats wat zoeken. Voor deze groep jongeren en ouderen is enkele maanden geleden de Achterhoekse Wooncoöperatie opgericht. De Wooncoöperatie maakt wonen mogelijk voor jongeren en ouderen. Voor jongeren zijn de huurwoningen beperkt tot bewoning tot een 15-20 jaar en voor ouderen kan dat zelfs permanent zijn.

Voorbeeld van een 'tiny house' of flexwoning. Uit "De Band" Foto: PR

Deze woningen horen niet bij een nieuwbouwplan, ze kunnen eigenlijk overal geplaatst worden. Als er grond beschikbaar is en de gemeente de plek goedkeurt zijn eigenlijk de grootste hobbels al genomen.
Belangrijk is dat jongeren in de Achterhoek blijven wonen. Daarnaast moeten ouderen veilig en kleiner kunnen wonen. De voorgestelde nieuwe (flex)woningen zijn ±60m2 groot en in de gem. Aalten worden deze z.g. Uuthuuskes door een Achterhoekse bedrijf gebouwd. Flexwoningen in bestaande panden zijn in formaat afhankelijk van het betreffende pand.

De woningen kunnen verhuurt worden aan iedereen zolang je kunt aantonen je de huurpenningen kunt betalen. Afhankelijk van het soort woning zal de verwachte huur per maand 600 tot 750 euro per maand bedragen. Op korte termijn zal op deze site meer informatie beschikbaar zijn.


Meer en/of oudere berichten op de pagina ‘Actueel’ & ‘Archief’.