Dinxpers Belang

     belangenvereniging voor Dinxperlo

Home

Zwembad Het Blauwe Meer

Beste inwoners van Dinxperlo,

Om ons zwembad “Het Blauwe Meer” voor Dinxperlo te behouden is de werkgroep is nu aan het inventariseren wat er moet gebeuren. en te bespreken. Dit alles om te zorgen dat het zwembad deze zomer wel open kan en voor Dinxperlo behouden blijft. We hopen een heleboel vrijwilligers te mobiliseren om te helpen bij het uitvoeren van klussen. Daarbij denken we aan allerlei dingen: van schilderklussen tot tegelwerk, van snoeien tot onderhoud aan of plaatsen van toestellen. Iedereen die een bijdrage wil leveren kan zich aanmelden bij de 'Werkgroep Zwembaden Aalten-Dinxperlo' of via email .

Wij hopen veel handen bij elkaar krijgen om het zwembad voor Dinxperlo te behouden.


Wooncoöperatie Achterhoek

Geen aanbod is van kleinere woningen voor starters en ouderen vanwege het te kort bij aanbod van kleinere woningen op de huurmarkt. De zware regels van de Woningwet beperkt woningcorporaties de toewijzing aan huurders die op dat moment in hun eigen plaats wat zoeken. Voor deze groep jongeren en ouderen is enkele maanden geleden de Achterhoekse Wooncoöperatie opgericht. De Wooncoöperatie maakt wonen mogelijk voor jongeren en ouderen. Voor jongeren zijn de huurwoningen beperkt tot bewoning tot een 15-20 jaar en voor ouderen kan dat zelfs permanent zijn.

Voorbeeld van een 'tiny house' of flexwoning. Uit "De Band" Foto: PR

Deze woningen horen niet bij een nieuwbouwplan, ze kunnen eigenlijk overal geplaatst worden. Als er grond beschikbaar is en de gemeente de plek goedkeurt zijn eigenlijk de grootste hobbels al genomen.
Belangrijk is dat jongeren in de Achterhoek blijven wonen. Daarnaast moeten ouderen veilig en kleiner kunnen wonen. De voorgestelde nieuwe (flex)woningen zijn ±60m2 groot en in de gem. Aalten worden deze z.g. Uuthuuskes door een Achterhoekse bedrijf gebouwd. Flexwoningen in bestaande panden zijn in formaat afhankelijk van het betreffende pand.

De woningen kunnen verhuurt worden aan iedereen zolang je kunt aantonen je de huurpenningen kunt betalen. Afhankelijk van het soort woning zal de verwachte huur per maand 600 tot 750 euro per maand bedragen. Op korte termijn zal op deze site meer informatie beschikbaar zijn.


Meer en/of oudere berichten op de pagina ‘Actueel’ & ‘Archief’.