Privacybeleid

PRIVACYBELEID DINXPERS BELANG TE DINXPERLO

1- Privacyverklaring van het Dinxpers Belang
De belangenvereniging Dinxpers Belang is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze website: https;//www.dinxpers-belang.nl
Het bestuur heeft de functie van Functionaris Gegevensbescherming van Dinxpers Belang en is te bereiken via E-mail:

2- Persoonsgegevens die wij verwerken
Dinxpers Belang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u:

 • Lid bent van onze vereniging
 • Gebruik maakt van onze diensten
 • Deze zelf aan ons verstrekt
 • Als bezoeker van onze website uw gegevens achterlaat op ons reactieformulier

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

3- Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

4- Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens
Dinxpers Belang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Een juiste lidmaatschap registratie.
 • Het afhandelen van uw contributie c.q. betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder
 • Het deel kunnen nemen aan (vereniging) activiteiten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
 • Dinxpers Belang analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

5- Geautomatiseerde besluitvorming
Dinxpers Belang neemt nimmer op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een menselijk persoon tussen zit.

6- Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dinxpers Belang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen voor de duur van een lidmaatschap of gedurende de uitvoering van een dienst tot maximaal één jaar na het beëindigen van het lidmaatschap of uitvoering van de dienst.

7- Delen van persoonsgegevens met derden Ter beveiliging van onze website en gegevens, kunnen reacties van bezoekers door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Dinxpers Belang verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8- Cookies, of vergelijkbare technieken
Dinxpers Belang gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij het eerste bezoek aan onze website kunt u aangeven of u al dan niet akkoord gaat met de opslag van cookies. Cookies verlopen één maand na uw laatste bezoek aan onze website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw eigen internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9- Ingesloten inhoud van andere websites Berichten op onze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen – buiten de verantwoordelijkheid van het Dinxpers Belang – data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

10- Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dinxpers Belang en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dinxpers Belang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11- Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dinxpers Belang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via: .

DINXPERLO – JUNI 2018
PS-Versie 3.15