Verslag voorlichtingsavond Dinxpers Belang

Dinxpers Nieuws 22 april 2015
Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren flink gestegen. Het Dinxpers Belang wilde daar iets aan doen en organiseerde afgelopen woensdag in het sportcentrum het Blauwe Meer een bijeenkomst met drie aandachtspunten.

Wijkagent Henny Dalenoord starte de avond met een uitgebreide presentatie over inbraakpreventie. De aanwezigen werden goed geïnformeerd middels een duidelijke voorlichting welke inzichtelijk werd gemaakt met dia’s en tips vanuit de praktijk. Het is vaak heel ingrijpend als iemand in je huis is geweest en aan je spulletjes heeft gezeten. Slachtoffers hebben naast het verlies van de spullen, vaak jaren later nog last van onveilige gevoelens in hun eigen huis. Natuurlijk u mag van de politie verwachten dat ze er alles aan doen om inbrekers te traceren. Dus de politie bellen als het om een (poging tot) inbraak gaat. Anderzijds, in heel veel gevallen kunnen de inwoners er zelf ook heel veel aan doen. Aan de hand van veel voorkomende inbraakmethodes gaf Dalenoord een aantal inbraakpreventietips welke men op eenvoudig wijze kan toepassen. Voorkomen kun je niet altijd maar maak het de inbrekers niet gemakkelijk dus geen afvalcontainer onder het raam, laat ramen nooit open staan en/of zorg voor degelijke raamspijlen, zodat er niemand naar binnen kan klimmen. Dure spulletjes in het zicht laten liggen is ook een snelle aanleiding voor ongewenst bezoek. Aanvullend op de mogelijkheden van preventie vertelde Ben Raterink de mogelijkheden om de woning gemakkelijk te voorzien van degelijk hang- en sluitwerk, en hoe of een woning het best beveiligd kan worden tegen inbraak. Draai altijd de deur op het nachtslot, ook als u thuis bent. Zet een haak op de deur, voorzie deze van een deurspion, een slot met kierstandhouder of breng een camera aan. Zorg voor een lamp bij de voordeur die reageert op beweging. Middels een uitgebreid demopaneel dat Raterink voor deze avond had meegebracht, werden voorbeelden aangedragen van wat er verstaan wordt onder degelijk hang- en sluitwerk.

Bij het Dinxpers Belang werd in een eerdere bijeenkomst de z.g. ‘buurt WhatsApp groep’ al besproken. In samenwerking met meerdere inwoners wil men een wijk of buurtpreventieteam oprichten. In overleg met de gemeente en politie hoopt men binnenkort ook te starten met deze buurtpreventie.

Vanuit de gemeente waren Arjan Klumpers en Evert Jansen aanwezig voor het tweede onderwerp van die avond; de groenvoorziening in Dinxperlo. Uitgebreid werd er ingegaan op vragen en opmerkingen van de aanwezigen. Opvallend was dat bij veel inwoners de vermindering van het struikgewas en positieve reactie teweeg brengt. Het ruimtelijke gevoel dat ermee is ontstaat, blijkt een goede basis te zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Buurtbewoners hebben gelijktijdig de mogelijkheid gekregen van inspraak bij het plaatsen van boompjes en perkjes.

Als sluitstuk van de avond was Gert Jan Sikking van de gemeente Aalten aangetrokken om het derde onderwerp; het gevaarlijke N-819 traject te bespreken. Deze weg van Dinxperlo naar Aalten blijkt vrijwel dagelijks min of meer gevaarlijke situaties op te leveren. Het grote probleem is echter dat het een provincialenweg is en als zodanig heeft de gemeente er weinig zeggenschap over. Vanuit de zaal vertelde één van de aanwezigen – een vrachtwagen chauffeur – dat een rit op de N-819 over de gehele afstand doorlopend gevaarlijke situaties oplevert. Dinxpers Belang wil hier op korte termijn actie in ondernemen om de weg uiteindelijk verkeersveiliger te maken. Gedacht wordt daarbij o.a. aan een grote handtekeningenactie in de richting van de provincie. Besloten is dat in de komende periode en bij voldoende draagvlak een gemeente brede actie wordt opgestart.