Samenwerkend

Toekomstvisie400

Enkele jaren geleden besloot de gemeenteraad een Denktank Dinxperlo te vormen welke een nieuwe visie voor het behoud van de leefbaarheid voor de kern Dinxperlo zou ontwikkelen.
De Denktank Dinxperlo bestaande uit een samenwerking van het Dinxpers Belang, het bedrijfsleven, de woningbouwstichting, sport- en recreatiestichting en de gemeente.

De visie is op papier gezet en de Denktank heeft deze gespiegeld aan de mening van de inwoners in de kern Dinxperlo. De visie concentreert zich met name op het gehele centrumgebied.

Het centrumgebied bepaalt in grote mate de leefbaarheid van het dorp en hierin liggen nog wat herontwikkellocaties. Er is bijzondere aandacht om hierin starterswoningen te realiseren. Het Beggelder wordt in de visie aangegeven als een reserve-locatie.

Jammer genoeg heeft de gemeente geen vervolg gegeven aan het werk van de Denktank, nu vier jaar later is er in tegenstelling tot gemaakte afspraken nog steeds geen evaluatie bijeenkomst geweest. De reden …, volgens het visie rapport zou er immers in 2015 een evaluatie volgen maar misschien dat ze er in Aalten niet echt de interesse hebben om het succes van Dinxperlo verder uit te werken.


 

De gezamenlijke belangverenigingen in Aalten vertegenwoordigen de Stichting SAAP (Samenwerkend Actief Aaltens Platteland). De stichting heeft ten doel: het stimuleren en ondersteunen van het proces van plattelandsvernieuwing en plattelandsontwikkeling in de gemeente Aalten, onder andere op het gebied van landbouw, leefbaarheid, recreatie en toerisme, natuur en landschap, cultuurhistorie en economie.

Met financiële bijdrages van de gemeente Aalten en de Rabobank heeft de stichting onder andere de uitvoering van enkele projecten mogelijk gemaakt. Na het opheffen van de Gebiedscommissie Aalten begin 2014, heeft Stichting SAAP de formele taak gekregen om het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit te voeren. Zij geeft hieraan invulling door jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen. De uitvoering van die projecten ligt niet bij SAAP, maar bij de indienende partijen.Saap