Proef

Ontwikkelvisie voor ’t Beggelder.

Informatie- en meedenkbijeenkomst over de concept-ontwikkelvisie voor ’t Beggelder.
Datum: dinsdag 11 juni 2024
Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Café-Restaurant-Zalencentrum Koenders, Terborgseweg 61 7084 Breedenbroek

 

Ontwikkelvisie
Klomps Bouwbedrijf en Klaassen Groep hebben plannen om ’t Beggelder in Dinxperlo tot woongebied te ontwikkelen. De locatie wordt aan de noord- en westzijde begrenst door de Beggelderdijk en aan de zuid- en oostzijde door de buurt Bosmanslaan/De Hooilanden/De Hagen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken worden het plan stapsgewijs uitgewerkt. De eerste stap is het opstellen van een ontwikkelvisie. Hierin worden kaders, ambities en uitgangspunten over hoe de wijk eruit komt te zien, vastgelegd. Een kernteam met vertegenwoordigers van Klomps Bouwbedrijf, Klaassen Groep, bureau Ontwerp & Omgeving en de gemeente Aalten, is hiermee aan de slag gegaan. Tijdens de bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om kennis te nemen van de conceptontwikkelvisie, vragen te stellen en uw ideeën en suggesties te delen.

Programma
Om 19:30 uur starten we met een presentatie waarin de concept-ontwikkelvisie wordt toegelicht. Deze presentatie duurt ca. 30 minuten. Daarna is er gelegenheid om met het kernteam in gesprek te gaan en uw ideeën en suggesties te delen.

Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomst op 11 juni aanmelden via e-mail: . U kunt ook bellen naar Klomps Bouwbedrijf: 0315-657000.

Wilt u direct meer zien omtrent de plannen kijk dan op wonenopbeggelder.nl.

 

Overlast hondenpoep

Allereerst, het mag duidelijk zijn, het ligt niet aan de hond maar wel aan zijn baasje! Hondenpoep is één van de oorzaken van het vervuilen van straten, speeltuinen, plantsoenen en parken. Hondenpoep is vies, onhygiënisch en is heel vervelend als je erin trapt. Het opruimen van hondenpoep is daarom ontzettend belangrijk om de straten schoon te houden. Hondenpoep opruimen is de verantwoordelijkheid van de hondeneigenaren. Zij moeten erop letten waar hun viervoeter zijn behoefte doet en dient dit op te ruimen.

Er zijn verschillende manieren om hondenpoep op te ruimen. Naast het gebruik van hondenpoep schepjes om de poep op te scheppen zijn er speciale hondenpoep zakjes om de hondenpoep mee op te ruimen. Daarvoor staan overal in de gemeenten speciale afvalbakken met daarbij gratis hondenpoep zakjes. Het volle zakje kan dus gelijk in de vuilnisbak worden gedeponeerd en zo is de hondenpoep opgeruimd. 
Helaas komt het vaak voor dat de zakjes domweg tussen de struiken of zelfs op het gras worden achtergelaten. Voor sommigen is het echt niet duidelijk maar als er geen vuilnisbak in de buurt staat neem het dan mee naar huis en gooi het daar in de vuilnisbak.