Nieuws van het bestuur

Op de ledenvergadering van 28 juni hebben wij afscheid genomen van Rob Gerritsen als voorzitter van het Dinxpers Belang. Zijn dagelijks werkzaamheden brengen met zich mee dat hij meestal in het buitenland is te vinden. Om dat te combineren met het voorzitterschap is vrijwel niet te doen. In goed overleg is dan ook gekozen voor een tussentijdse beëindiging van zijn functie. Vanaf de oprichting van het Dinxpers Belang kennen we Rob als een actief en sterk betrokken bestuurslid. Wij bedanken Rob dan ook voor zijn werkzaamheden, de eerste paar jaar als secretaris en daarna als voorzitter.

Op dezelfde vergadering is Bennie Berendsen (unaniem) in het bestuur gekozen.
De nieuwe indeling van het bestuur zal eerst op een later moment bekend worden.

Daarnaast zijn wij nog steeds op zoek naar bestuursleden. Lijkt het u wat om op te komen voor ons dorp kom dan een keer praten over wat het zoal inhoud en wat misschien u deelname daarin zou kunnen zijn.