Ledenvergadering 2023

Onze leden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene jaarlijkse ledenvergadering. De wordt gehouden op maandag 15 mei a.s. om 19.30 uur in het Kulturhus Dinxperlo (Maurits Prinsstraat 6).

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen voorgaande ledenvergadering
  4. Jaarverslag 2022
  5. Financieelverslag 2022
  6. Benoeming nieuwe bestuurslid,
    t.w. mw. S. Vogelpoel
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Graag begroeten wij u op 15 mei,
Bennie Berendsen, voorzitter