Algemene Leden Vergadering 2020

Verklaring:
Het dagelijks bestuur van het DInxpers Belang t.w.;

Voorzitter: Bennie Berendsen
Secretaris: Bertus te Grotenhuis
Penningmeester: Theo Giesen

Heeft op basis van de COVID-19 Noodwet besloten:
1- Een Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden, zonder fysieke aanwezigheid van leden, op maandag 9 november 2020, aanvang 20.00 uur.

2- Alle leden ontvangen hiervan vooraf een schriftelijk uitnodiging met bijbehorende uitleg.

3- Vanwege de fysieke afwezigheid van leden zal digitale deelname mogelijk worden gemaakt middels gebruik van digitale toegangsmiddelen t.w.;
Zoom en Jitsi Videoconferencing
Website: www.dinxpers-belang.nl
Email:
Facebook: www.facebook.com/DinxpersBelang

4- Verslagen in verkorte versie, opmerkingen, vragen en uitwerkingen van leden, ontvangen naar aanleiding van deze ALV worden uiterlijk eind november 2020 op deze website geplaatst.

5- Volledige verslagen liggen (voor leden) per direct na afloop van de ALV ter inzage bij het secretariaat na een voorafgaande gemaakte afspraak.