Houd Dinxper Schoon

Rommel op en langs de straat of in de struiken is een doorn in het oog van velen. De reden voor het Dinxpers Belang om een actie “Houd Dinxper Schoon” te starten. Burgemeester Berghoef heeft hiervoor het startschot gegeven door de eerste speciale “Houd Dinxper Schoon” sticker te plakken (zie facebook). Kortstondige acties raken maar al te vaak in de vergetelheid, vandaar dat deze actie gespreid wordt over een lange termijn. De rode draad in de actie zal inwoner gericht zijn, op het het samen opruimen van zwerfvuil en schoon houden van ons dorp.

Vaak zijn het de basisscholen die aan de slag gaan om het zwerfafval in het dorp op te ruimen. Met dergelijke acties bereik je voornamelijk de kinderen terwijl volwassen mensen er vaak veel meer aan kunnen doen. Wij willen inwoners er dan ook bewust van maken dat wij samen verantwoordelijk zijn voor een mooie en schone buurt. Dat bereiken we door naast ons eigen afval netjes weg te gooien, ook af en toe iets extra’s voor elkaar te doen. En wees eerlijk, in een schone buurt is het speelplezier voor de kinderen stukken groter. Daarnaast is een wandeling, en of dat nu op de stoep, fietspad of b.v. in het Welinkbos is, in een schone omgeving toch heel wat fijner.

Inwoners kunnen zelf al heel veel doen aan de rommel op de stoep en in het groen met onderstaande tips;

  • Geef het goede voorbeeld, laat zien dat je voor een schoon Dinxperlo gaat.
  • Laat zelf geen vuil achter en ruim de eventuele rommel van een ander op.
  • Vraag je buren vriendelijk hun eigen vuil op te ruimen.
  • Spreek met je buren af hoe je samen de buurt schoon kunt houden, het is maar een kleine inspanning.

NedSchoonDinxpers Belang is supporter van Nederland Schoon.