Edeka Harmelink verdwijnt

Voorbode van verwachtingen
Wat het ook mag zijn, het is helaas een feit dat er binnen twee maanden een supermarkt minder is aan de rand van Dinxperlo. Dat Harmelink in Suderwick gaat sluiten zal hopelijk velen aan het denken zetten. Wij houden het er maar op dat de voorgenomen sluiting niet voorkomt uit een luxe positie in onze woonomgeving. Toch hebben veel nog steeds veel inwoners (en sommige raadsfracties) last van een enorme overschatting van centrumplan en supermarkt formaat.

Visie 2008, 2013 of 2020
De gemeenteraad zou zich achter de oren moeten krabben of ze het werk allemaal wel opnieuw willen doen of toch eieren voor hun geld kiezen en samen gaan voor de al aanwezige centrumvisie en daarbij een juiste uitvoering geven aan het nu misschien al vergeten motto ‘daadkracht, duurzaam en dichtbij’.
Wordt het niet eens hoog tijd om uitvoering te geven aan de visie 2013 (gebaseerd op duurzaamheid) die alleen maar ligt te verstoffen wegens gebrek aan daadkracht. Of krijgen we eerst over een paar jaar weer een uitvoerig rapport zoals de gemeenteraad dat voor 2013 ook al in 2008 (zonder resultaat) heeft laten uitvoeren? Dan hebben we in 2025 geen winkelcentrum of supermarkt meer in Dinxperlo en heeft wethouder Kok gelijk gekregen, het centrum is dan naar ‘de gallemiezen’.

Geen onzinnige discussie
Duidelijk merkbaar is dat het eindeloos houden van informatie- en discussieavonden enkel en alleen de sterk heersende onrust onder de inwoners van Dinxperlo versterkt. De bedrijfswijziging bij Hamreling zal zeker weer heel veel ruimte geven om nieuwe inwoners discussies op gang te brengen. Het zal ons ook niet verbazen dat sommigen nu al denken dat er plaats is voor een supermarkt erbij. Gaan we misschien de kaarten opnieuw schudden, nog meer discussies opzetten met mensen die hun belang in een geheel andere hoek hebben of ….. gaan we eindelijk eens rekening houden met wat onze eigen ondernemers in Dinxperlo willen en zeker niet te vergeten wat hun mogelijkheden zijn of gegeven worden?
Het zou toch duidelijk moeten zijn dat inwoners niet kunnen beslissen over de (financiële) mogelijkheden van ondernemers. Dat intussen deze inwoners wel gaan winkelen in aangrenzende plaatsen is hopelijk niet het gewenste doel van de betreffende partijen.

Aantrekkelijk centrum is noodzaak
Ondernemers die hun nek wel willen uitsteken worden momenteel sterk belemmerd door de in gang gebrachte vertragende besluiten. Zeker niet te vergeten de op termijn volgende onzekerheid van hun geplande mogelijkheden in de dorpsontwikkeling.

Het zal niet verwonderlijk zijn dat het Dinxpers Belang de laatste tijd veelvuldig worden aangesproken van wat er nu gaat en/of moet gebeuren. Wij voelen ons er ook niet prettig bij, de gemeenteraad moet eindelijk eens beseffen dat Dinxperlo ook een belangrijke kern is binnen de gemeente Aalten. Een kern die een dringende behoefte heeft aan een compact, aantrekkelijk en goed werkend centrum dat niet alleen door inwoners gewaardeerd wordt maar ook kansen biedt aan nieuwe ondernemers.

Voor de ‘onwetende’
Het aantal supermarkten uit Suderwick zijn/worden ook meegenomen in de visie opstelling voor Dinxperlo, de uiteindelijke basis waarop het voormalige C1000 is uitgezonderd van een supermarkt bestemming.