Dinxperlo behouden en versterken

De overheidsvisie streeft naar een maatschappij waarin zelfredzaamheid en betrokkenheid tot ontplooiing kunnen komen. Belangrijk is dan ook dat wij als Dinxperlo voldoende tegenwicht kunnen bieden bij besluiten die elders worden genomen.De afgelopen periode is er in Dinxperlo al veel tot stand gekomen en/of in gang gezet. Als een vereniging van vrijwilligers onder de noemer Dinxpers Belang, vinden wij het o.a. belangrijk dat de dorpskern behouden blijft en daar waar nodig versterkt wordt.DXP Toename van de leefbaarheid in de dorpskern zorgt er b.v. alleen al voor dat de waarde van de huizen op een acceptabel niveau blijven. Dinxpers Belang maakt zich dan ook sterk voor dergelijke ontwikkelingen. Daarnaast geven wij (in)direct ondersteuning aan de ‘Dinxperse’ gemeenschap bij het vergroten van door de overheid gevraagde zelfredzaamheid.

…zelfredzaamheid door en voor de gemeenschap….

Dinxpers Belang wil die verworvenheden en belangen van Dinxperlo graag behouden en verder ontwikkelen. Een actief en eigentijds Dinxperlo is echter alleen mogelijk als de inwoners dat willen. Daarvoor hebben wij meer dan ooit mensen nodig, mensen die het belang van ons dorp voorop stellen. Mensen die (zo af en toe) willen mee helpen bij bepaalde werkzaamheden van het Dinxpers Belang. Meedoen als vrijwilliger bij het Dinxpers Belang is ook nog eens leuk werk. Meedoen kan op veel manieren, wij vertellen u graag wat dat voor u kan betekenen. Neem nu (vrijblijvend) contact op met ons via telefoon Tel: of per mail, of via de contactpagina.