Coronahulp

Coronahulp Aalten – Stichting DHA
Als gemeenschappelijke kerken in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo werken we samen in de Stichting
Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA). Binnen alle kerken proberen vrijwilligers contacten te
onderhouden met de oudere leden, via een kaartje of een telefoontje, want bezoek aan huis wordt
door de overheid ontraden. Wat wel kan en mag, is het doen van boodschappen voor mensen die
dat zelf niet kunnen of willen. Daarvoor zijn in Aalten meerdere mogelijkheden. En de eigen diaconie
of caritas is beschikbaar voor vragen om hulp of steun. Als Stichting DHA richten we ons ook op
mensen die geen lid van een kerk zijn.

1. Stichting DHA werkt ook nauw samen met Figulus en de burgerlijke gemeente. Dat doen we
samen in het MeedoenPact van de gemeente Aalten.

• Figulus is van maandag tot vrijdag ’s ochtends bereikbaar. Als mensen een (hulp) vraag
hebben waar ze niet direct van weten bij wie ze terecht kunnen wordt verwezen naar
0543 473993 voor Aalten en 0315 655282 voor Dinxperlo of via mail: .
Mochten er hulpvragen bij Figulus binnenkomen en er is hulp gewenst, dan zullen zij
actie ondernemen door vrijwilligers in te schakelen.
• Figulus werkt aan de site www.gemeenteaaltenvitaal.nl Op deze site worden leuke
activiteiten aangeboden die afleiding bieden. Dat kan aantrekkelijk zijn voor kinderen die
wel wat afleiding kunnen gebruiken.
• Er zijn ook veel mensen (jong en wat ouder) die nu noodgedwongen thuiszitten en hulp
aanbieden. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen heeft Figulus daarvoor twee
pagina’s aangemaakt op Facebook.
• Coronahulp Aalten-Bredevoort
https://www.facebook.com/groups/203412150944234/
• Corona hulp Dinxperlo en omstreken
https://www.facebook.com/groups/coronahulpdinxperlo/
• In sommige wijken hebben mensen briefjes verspreid waarin ze hun hulp
aanbieden om boodschappen te doen. Misschien ook iets voor uw wijk?
Misschien is het voorbeeld in de bijlage bruikbaar.

2. Noodfonds.
Stichting DHA heeft een noodfonds waarmee we mensen kunnen helpen die door de
Coronacrisis zo ernstig in de problemen zijn gekomen ze daardoor geen boodschappen meer
kunnen doen. We denken aan mensen die;

• geen inkomen meer hebben
• niet (direct) een beroep kunnen doen op de overheid
• geen eigen spaargeld hebben
• geen partner hebben met inkomen
• geen hulp hebben van naasten

3. Voedselbank.
Op veel plaatsen in ons land komt de Voedselbank in de problemen. Het lukt in de Oost
Achterhoek nog volledige pakketten samen te stellen, mede doordat ze na de sluiting van
scholen, kinderdagverblijven en horecagelegenheden veel mooie producten hebben
ontvangen. Maar blijft dit zo?
Bovendien zijn er door het hamstergedrag van de laatste weken minder mogelijkheden om in
de supermarkten gebruik te maken van koopjes en afgeprijsde artikelen. Veel minima
hebben juist dit soort koopjes nodig om de week door te komen. Voor deze groep willen we
graag iets extra’s doen.

En dan nog:
De Coronacrisis gaat nog lang duren. We stellen ons open voor vragen en suggesties. Wellicht lukt
het ons om gezamenlijk in te spelen op problemen die nog op ons af komen of die we nog niet
hebben waargenomen.
Onze gegevens:
e-mail:
Giften zijn welkom op rekening nummer: NL24 TRIO 0338 6054 60
t.n.v. de stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (ANBI status)
website www.stichting-dha.nl