Armoede vs Sport

Gemeente Aalten kan de verleiding niet weerstaan en gebruikt ondersteuningsgelden om begrotingsgat te dichten!

Het college is van mening dat de toegekende Rijksgelden (± 345000) voor de noodzakelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten te veel is en gaat € 55.000 gebruiken voor het dichten van het begrotingsgat. ThumbDown
Door het armoedebeleid met 55.000 euro te korten wordt er nu geld weggehaald bij (chronisch) zieken, gehandicapten en mensen met een minimum inkomen.
Afgelopen dagen heeft een groot deel van de raad (CDA, CU, Gemeentebelangen en VVD) dit besluit genomen zodat er meer geld beschikbaar is voor o.a. sport en dingen wat leuker is dan armoede……!

Zielig dat het college en de raad niet in staat is om in eigen gemeente te inventariseren hoeveel mensen er al dan niet kunnen rondkomen. Mensen die zich schamen en hun mond maar dicht houden omdat het college en raadsleden hun toch maar de rug toedraait. Als er iemand in de raad is en ons dit op een eerlijke manier kan uitleggen dan houden we ons aanbevolen.