Archief oude site

Hieronder treft u de meest in het oog springende items uit het archief zoals u dat op onze oude website kon vinden;

► Afvalkalender 2015
07-12-2014 Hij is er nog wel maar wordt u niet meer ongevraagd toegezonden. Als u de afvalkalender 2015 graag wilt ontvangen moet u deze aanvragen bij het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon 038 427 3777. U kunt echter ook heel eenvoudig de kalender bekijken door uw postcode en huisnummer in te vullen op www.rova.nl/afvalkalender. U krijgt dan direct te zien wanneer de eerstvolgende inzameling is.

► 2 oktober, Internationale Dag v/d Ouderen in de Pol te Aalten
04-09-2014 Na de succesvolle Dag van de Ouderen welke vorig jaar in Dinxperlo werd gehouden doen we dat dit jaar in Aalten. Donderdag 2 oktober vanaf 14.30 uur zijn we in Aalten. Zalencentrum ‘de Pol’ zal dan openstaan voor alle Senioren. Het programma bestaat dit jaar uit verhalen van en verteld door mensen uit ons midden. Dit wordt afgewisseld met een stemmige bijdrage van het duo Alles Andes.

► 9 Augustus, Harmonika Festival in Anholter Schweis
02-08-2014 Niet minder dan twaalf harmonicagroepen presenteren zich op zaterdag 8 augustus van 11 tot 17 uur in het natuurpark Anholter Schweiz (net over de grens). Wie zelf een harmonica speelt, wordt uitgenodigd zijn of haar instrument mee te nemen. Met honderden bezoekers is het elk jaar weer een gezellig en sfeervol gebeuren. Na enkele jaren afwezigheid wordt dit jaar de stemmings verhogende muziekkoepel van het Dinxpers Belang weer in stelling gebracht. Wij zijn er zeker van dat het bij voorbaat weer een geslaagde harmonicadag zal worden.

► Succesvol inloop halfuurtje bij het Dinxpers Belang
01-07-2014 Ons maandelijks inloop half uurtje wordt regelmatig bezocht. Inwoners weten immers vaak het beste van wat er speelt in en rond het dorp. Waar de problemen liggen en waar het beter kan. Het gaat meestal om uiteen lopende zaken, ergernissen en regelmatig komt er iemand met een goed voorstel. Verder, niks geen officieel gedoe maar gewoon ff binnen lopen, vooraf aanmelden is dus niet nodig. Maandag 7 juli is ons inloop halfuurtje van 19.30 tot 20.00 uur in de serre van sportcentrum het Blauwe Meer.

► Glasvezel in het buitengebied – Nut en noodzaak
14-05-2014 Mensen worden ouder en willen graag op hun stekje blijven wonen. Of dat mogelijk blijft is nog maar de vraag, door het ontbreken van snelle verbindingen kan op termijn bv. de nieuwe vorm van zorg op afstand niet worden geleverd in het buitengebied. Het gebrek aan deze verbinding maakt ook dat jongeren hun studiewerk niet of nauwelijks kunnen maken. Veehouderijen en andere bedrijven kunnen niet of onvoldoende snel reageren bij de marktontwikkelingen. Recreatieve bedrijven missen bezoekers (lees inkomsten) door het ontbreken van een snelle wifi-aansluiting. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die het buitengebied markeren en afsluiten van het levensbestendig wonen. De dringende behoefte en noodzaak van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Aalten werd dan ook nog eens duidelijk onderstreept tijdens een vergadering van de gezamenlijke belangenverenigingen. Het blijkt dat de provincie thans, eenmalig en voor een korte periode, een forse subsidie geeft bij glasvezel aanleg in het buitengebied. De belangenverenigingen willen proberen hiervan gebruik te kunnen maken. Het doel is om door een gezamenlijke aanpak de woningen en bedrijven in het buitengebied aan te sluiten op het glasvezel netwerk. Of dit lukt, heeft direct te maken met de hoeveelheid aansluitingen die worden afgenomen. Belangrijke voorwaarde is daarbij dat de kosten van deze aansluitingen in principe geen grote afwijkingen vertonen in vergelijk met die van in de bebouwde kom. Breedband verbindt de wereld

► Presentatie Lesbrief Joden in Dinxperlo
07-04-2014 In het Christelijk College Schaersvoorde in Dinxperlo heeft de presentatie plaats gevonden van een lesbrief over de Joodse diaspora en Joden in Dinxperlo. Deze lesbrief, welke werd samengesteld door de werkgroep Joodse begraafplaats, is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De werkgroep Joodse begraafplaats verzorgt speciale rondleidingen over de geschiedenis van de Joodse inwoners van Dinxperlo. Een mogelijkheid van een maatschappelijke stage op de begraafplaats verloopt succesvol. Aanvullend is er een bijbehorend filmpje te bekijken (klik hier) en werd een Erfgoed fietsroute gepresenteerd.

► Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
10-03-2014 De jaarlijkse algemene ledenvergadering van het Dinxpers Belang is op woensdag 26 maart as. om 20 uur in Sportcentrum het Blauwe Meer. De agenda is aan alle leden persoonlijk toegezonden. De Notulen en het jaarverslag worden bij binnenkomst uitgereikt. Wilt u deze graag vooraf ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat of via .

► Gemeenschaphuis “de Pol” failliet
17-02-2014 Honderdduizende euro’s gemeenschapsgeld in de Pol Aalten en nog mocht het niet baten. Er is een (voorlopig) eind gekomen aan dit prestige project. In Dinxperlo is men natuurlijk enorm benieuwd naar de oorzaak; ligt dit aan de huidige tijd of was het gewoon een falend bestuur. Met een schuin oog naar de grootse plannen van het Kulturhus Dinxperlo mag je toch wel even weten waar de kansen en mogelijkheden liggen. Niet vreemd dat bij veel inwoners in Dinxperlo de vraag naar bovenkomt of alle plannen nog wel realistisch zijn. Belangrijkste, en geen vreemde vraag: is het de Tijdgeest of een Incompetent bestuur?

► Logo belangrijker dan gemeente wapen
27-01-2014 Het was ons al langer bekend dat de gemeente er niets voor voelt om het nieuwe gemeente gemeente wapen te gebruiken. Nee, liever een logo waar niets in terug te vinden is van de partner gemeente bij de samenvoeging. Eigenlijk een vrij waardeloos logo, op zijn minst gezegd geen vlag die de lading dekt. Opvallend was dat jarenlang alle gemeentelijke berichten in de Staatscourant doorlopend vergezeld zijn gegaan van het oude gemeente wapen van Aalten “zonder” dat iemand van de raad daar een opmerking over gemaakt heeft. Nog opvallender is dat na onze reactie ineens het oude wapen vervangen is door ja (nee wij dachten ook door het nieuwe wapen) het boomjes logo. En dan zeggen ze ook nog eens niets te begrijpen waarom er een onderlinge afstand blijft tussen beide dorpen. Ja ze willen natuurlijk wel dat het begrip van één kant komt. Daar moet ergens een woord voor zijn, iets met ego of zo.

► (Oud)voorzitter werkgroep Senioren stopt
07-12-2013 Jan Rongen, oud-voorzitter van het Dinxpers belang en daarna voorzitter van de Senioren werkgroep heeft kort geleden zijn taak neergelegd. Met veel tactisch gevoel wist hij vanaf de oprichting een duidelijk lijn te brengen in het Dinxpers Belang. In en om de werkgroep Senioren was hij de drijvende kracht bij vrijwel alle werkzaamheden. Het bestuur vindt zijn afscheid zeer jammer maar is hem buitengewoon erkentelijk met alles wat hij de afgelopen jaren voor het Dinxpers Belang heeft gedaan.

► Muziekkoepel staat weer in Dinxperlo
19-11-2013 De gemeente Aalten besluit in 2012 de muziekkoepel van Dinxperlo om financiële redenen af te stoten. Verschillende verenigingen uit Dinxperlo hebben daarna gezamenlijk actie ondernomen om de muziekkoepel te kunnen behouden voor Dinxperlo. Met het besluit van de gemeente om de Muziekkoepel (tegen geringe vergoeding) over te dragen aan het Dinxpers Belang is Dinxperlo weer in het bezit van zijn muziekkoepel. Inmiddels heeft St. Nicolaas dankbaar gebruik gemaakt van het nostalgische onderkomen.

► Waardering voor opknappen Joodse begraafplaats
15-11-2013 Een dank van waardering hebben wij ontvangen van het NIK voor het vele werk dat de werkgroep Joodse begraafplaats in Dinxperlo heeft verricht. Een goede reden voor het NIK om in Israel, als blijk van waardering in het Gelderland Park een boom te planten. Een orgineel boomcertificaat dat de achterliggende gedachte vertolkt, geeft de nodige diepgang aan de ontvangen waardering. Een leuk initiatief om de vrijwilligers te bedanken die enorm veel van hun (vrije) tijd besteed hebben aan het opknappen van de begraafplaats.

► Inloop halfuurtje bij het Dinxpers Belang
28-10-2013 Inwoners weten het beste van wat er allemaal speelt in het dorp, waar de zaken goed gaan en waar de problemen liggen. Om een ieder de mogelijkheid te geven om met ons van mening te wisselen hebben we een maandelijks inloop half uurtje ingesteld. Daarbij kan het gaan om ‘grote’ en ‘kleine’ zaken, ergernissen, voorstellen of een idee die er is over aanpak van bepaalde zaken. Geen officieel gedoe maar gewoon informeel om de tafel, vooraf aanmelden is dus niet nodig. De inloophalfuurtjes zijn telkens van 19.30 tot 20.00 uur, de eerst komende wordt binnenkort op deze pagina aangekondigd

► Gemeentewapen niet voor dagelijks gebruik
07-10-2013 Eindelijk antwoord op de vraag van een groot aantal leden omtrent het gebruik van het nieuwe gemeentewapen. Tijdens de raadsvergadering van mei j.l. is daarop de VVD fractie in actie gekomen door o.a. te stellen; Wat ons als VVD-fractie opvalt, is dat het oude gemeentewapen nog steeds op bijvoorbeeld al onze raadspapieren en enveloppen staat. Het antwoord daarop was kort; Het gemeentewapen zoals dit door u is vastgesteld wordt niet in de dagelijkse communicatie gebruikt! Wij vragen ons dan nu af, waarom dan wel steeds het oude wapen is gebruikt. Antwoord zal er vast niet komen, ook dat is Aalten!

► Extra tintje aan opknapbeurt Joodse begraafplaats
04-10-2013 Donderdag 3 oktober was ook de dag (door de gemeente besloten) waar stil werd gestaan bij het herstel van de Joodse begraafplaats. Een werkgroep van het Dinxpers Belang is druk bezig geweest met het opknappen van de begraafplaats. Na de openingstoespraak van wethouder Kok gaf de werkgroepvoorzitter W. van Weelden aan de ruim dertig aanwezige personen een toelichting op de werkzaamheden. Rabbijn Philipson draagde vervolgens een Joods lied voor. Dhr. Gans van het NIK, vertelde dat het uniek is in Nederland om op deze wijze onderhoud te plegen. Na onthulling van een informatiepaneel en met de onlangs verkregen monumentenprijs kijkt de werkgroep met meer dan gewone voldoening terug op hun werkzaamheden.

► Dag v/d Ouderen – Zorgontwikkeling ontwikkeld zorgen
04-10-2013 Op uitnodiging van het Dinxpers Belang en de SOBA verzamelden zich op donderdag 3 oktober (Dag v/d Ouderen) rond de honderd vijfentwintig personen in Old Dutch. Het dagthema was nieuwe ontwikkelingen in het Zorgaanbod. De Gemeente, Figulus en Careaz vertelde wat ons binnenkort allemaal te wachten staat en hoe daarop te participeren. De aanwezigen kregen na ruimschoots de tijd om het forum vragen te stellen, waarvan dan ook dankbaar gebruik werd gemaakt. Niet alles was somber, de ontspanning kwam van cabaretier Karel van de Kate welke, handig inspelend op de actualiteit de mensen wist te vermaken. Niet onvermeld mag blijven dat deze dag mogelijk werd gemaakt door de medewerking van Old Dutch, Rabobank en Harm Takke Tweewielers.

► Onduidelijkheid rondom parkeren Hogestraat
30-09-2013 De werkgroep Verkeer en Groen van het Dinxpers-Belang heeft reeds enige tijd geleden bij de gemeente verzocht actie te ondernemen inzake de onduidelijke parkeervakken aan de Hogestraat. Met name de onlangs geplaatste verkeersborden blijken niet op te vallen waardoor er inmiddels een aantal boete’s zijn uitgedeeld. Bij het voormalige C1000 pand is het vrij duidelijk; leegstand geef geen parkeerrecht. Bij de Hema is het nogal onduidelijk, mogelijk wordt hier de belijning aangepast zodat ergernis wordt voorkomen.

► Wie van de drie?
11-09-2013 De spanning stijgt voor onze werkgroep Joodse Begraafplaats. Met twee ander nominaties naast zich wordt er stilletjes gehoopt op toekenning van de monumentenprijs. Het gaat daarbij om de volgende vrijwilligersorganisaties: 1-Stichting ’t Olde Karrespoor – voor Dieksken & Bleikertpad. 2-Werkgroep Dinxpers Belang – opknappen Joodse begraafplaats. 3-Werkgroep Aaltense Paden – naamgeving zandwegen buitengebied. De opening van Open Monumentendag is op 14 september om 10 uur bij St. Bernardus in Bredevoort. Tevens zal de prijswinnaar bekend gemaakt worden door de voorzitter van de Commissie Cultureel Erfgoed, waarna wethouder Kok de prijs zal overhandigen.

► Niet zwemmen in het Blauwe Meer!
05-07-2013 Vanwege aangetroffen blauwalgen in het natuurzwembad het Blauwe Meer heeft de provincie Gelderland een negatief zwemadvies ingesteld voor het bad. De vaak giftig zijnde blauwalgen kunnen ook huid-, maag- of darmklachten veroorzaken. Met spelende kinderen moet contact met blauwalgen dan ook voorkomen worden. Door de grote hoeveelheid aanwezige blauwalgen wordt het afgeraden te zwemmen in het natuurzwembad. Het is niet te zeggen wanneer de kwaliteit van het zwemwater zal verbeteren. Op een bord bij het Blauwe Meer treft men de actuele stand van zaken. Ook kan men terecht op de site www.gelderland.nl/zwemwater voor meer informatie.

► Antwoord op uw vragen naar gebruik gemeentewapen
07-06-2013 Verklaring niet noodzakelijk, maar langdurig gebruik van het oude Aaltense gemeentewapen geeft wel te denken. Eindelijk (na drie jaar) komt er dan in de raadsvergadering een vraag wanneer het voorgedrukte papier eens op is zodat er eindelijk gebruik kan worden gemaakt van het nieuwe gemeentewapen. Nu kwam die vraag niet zomaar aanwaaien maar meer doordat de IBOR werkgroepleden van het Dinxpers Belang onlangs aan wethouder Teeuwsen gevraagd hebben of dat het gebruikelijk is dat raadsbeslissingen niet uitgewerkt worden. Dank zij de goede communicatie werd dit onderwerp in de daarop volgende raadsvergadering aangekaart door dhr. Navis (VVD). Zonder het noemen van een streefdatum melde de Burgemeester dat aan dit verzoek zal worden voldaan. Wij zijn dan ook zeer benieuwd hoelang dit nog op zich laat wachten. De beroering van destijds werd blijkbaar door geen enkel raadslid goed begrepen om het tussentijds eens op te merken.

► Werken aan compact winkelcentrum
05-06-2013 De komende tijd zullen wij alle energie moeten steken in het zoeken naar een overwogen en doelgerichte oplossing om tot een compact winkelcentrum te komen. Tijdig corrigeren kan geen kwaad mits iedereen wil en kan meewerken. Een voorwaarde is echter respect voor ieders rechten, er is niets mis met het opkomen voor je eigen toko. Het Dinxpers Belang is al enkele weken met verschillende partijen in gesprek om zich goed te oriënteren voor het uitvoeren van een juiste correctie op de ‘Denktankvisie’ welke een anderhalf jaar geleden is gepresenteerd. Gelukkig is het in Dinxperlo nog niet zo slecht als in andere plaatsen. We hebben nog een gevarieerd winkel aanbod en een leuke weekmarkt welke veel bezoekers trekt. Dat er minder mensen op straat zijn door het koude voorjaar mag geen negatieve reden zijn. Mogelijkheden zijn er in Dinxperlo wel, nu nog net die ondernemers met lef vinden om dat bedrijfje op te starten waar de markt naar op zoek is.

► Henk Kamp wil hoogspanningslijn bovengronds
31-05-2013 Minister Kamp wil hoogspanningsmasten van 60-meter voor de lijn Doetinchem richting Wesel(D). De minister heeft zelf waarschijnlijk geen idee waar hij over praat en kwam zelfs in Belgie terecht met de vraag of het ondergrondse traject wel realistisch zou zijn… Ja, waar in Nederland twijfel over bestaat krijg je van de Belgen alle medewerking, dus wat kun je dan verwachten? Liever vergeet men het welzijn van onze mensen en onze omgeving! De minister deelde aan de tweede kamer mee dat in de besluitvorming over de aanleg de ondergrondse aanleg niet verder wordt opgenomen.

► Beslissing baggergat een stap dichterbij
20-05-2013 Afgelopen week heeft de Bezirksregierung Munster alle gesprekken, discussies en meningen van belanghebbende uitgewerkt. De bijgestelde planontwerpen worden nu beschikbaar gesteld aan de Regionalrat. Deze zal eind juni a.s. een beslissing moeten nemen aan de hand van de voorstellen waarbij relevante bewaarschriften onderdeel gaan uitmaken van de beoordeling. Wel is er een opmerking dat zodra de betrokken grondeigenaren uit vrije wil hun bedrijf verplaatsen er geen sprake is van vermindering voor de werkgelegenheid in de regio. Wordt er verder voldaan aan alle wettelijke eisen dan is Kreis Borken verplicht om de afgraving toe te staan. Verder wordt opgemerkt dat een ander baggerbedrijf al is begonnen met gelijke afgravingen (Breelz), hiervoor is wel een vergunning verstrekt en je kunt niet met twee maten meten.

► Inwoners van Dinxperlo vragen en denken mee
18-05-2013 Het gebeurd niet vaak dat onze site tientallen keren zo vaak bezocht word als op een gemiddelde dag van het jaar. Wij krijgen veel vragen en suggesties, vragen beantwoorden wij voor zover mogelijk. Suggesties zijn vaak niet reëel en/of kwetsend richting bepaalde personen of partijen. Positieve prikkelingen zijn prima maar kwetsende opmerking richting personen of partijen vinden wij misplaatst. Een veel voorkomende vraag is o.a. inzage van de Denktankvisie. Als u hiernaast (rechts) op de minivisie klikt krijgt u hem vanzelf voor geschoteld. Wel willen wij de opmerking plaatsen dat de stedenbouwkundige verkenning van bladzijde 9 een uitgewerkt plan van jaren geleden blijkt te zijn. De toegezegde actualisering bij de conceptbeoordeling heeft echter nooit het origineel bereikt.

► Schrik en Zorg om Winkelcentrum
17-05-2013 Het is hard aangekomen in Dinxperlo. Schrik en zorg om het winkelcentrum en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid. De crisis heeft ons sneller geraakt dan verwacht en dat vereist durf en inzet van alle betrokken partijen. De gemeente zette een voorstel in om het centrum compacter van vorm te maken. Inspelen op de krimp was toen het plan. Waar de Denktankvisie van 2011/12 eerst voor 2015 een bijstelling verwacht, blijkt de noodzaak nu al dringend te zijn. Wij zijn stellig van mening dat de gemeentelijke plannen van grondverkoop op de Wegwijzer locatie per direct stop gezet moeten worden. Het eigenlijk unieke stuk grond kan misschien beter ingezet worden voor bij het centrum passende faciliteiten. Eerste vereiste is dan ook om per direct met alle betrokkenen om de tafel te gaan zitten en waar nodig de standpunten te herzien. Een gedegen onderzoek van zowel gemeente als ondernemers zal moeten uitwijzen waar de winst is te behalen voor zowel de betrokkenen als voor degenen die het werkgelegenheid biedt. Het is ons inziens plicht van de gemeente om te participeren op deze snelle ontwikkelingen. Ook denken wij dat het van groot belang is om enkel dat te doen wat in het belang is van werkgelegenheid en behoud van een actief centrum in Dinxperlo.

► Denktankvisie vereist nu al bijstelling
14-05-2013 In tegenstelling wat er o.a. in de krant wordt genoemd op uitlatingen van anderen, staan wij als Dinxpers Belang nog steeds achter de Denktankvisie. Echter dit plan is opgebouwd met gegevens uit de jaren 2008 tot 2011 en is daarmee enigzins achterhaald. In de visie is dan ook opgenomen dat, zodra de omstandigheden het vragen een (tijdige) bijstelling zal worden uitgevoerd zodat de basis overeind blijft. Wij denken dat die tijd nu is aangebroken of eigenlijk is het al vrij laat. De positieve kant is dat een crisistijd altijd plaats biedt voor bezinning en bijstelling. Toegegeven, wij hebben het misschien ook niet vroeg genoeg aan zien komen maar ook niemand anders heeft naar het vervolg gevraagd. Zeker is dat alle deelnemers van de Denktank er baat bij hebben om gezamenlijk op te trekken. Overleg biedt nog steeds de beste oplossing en als een enkeling zich verwijderd en van mening is om uit eigen belang alleen te moeten overleggen met andere partijen kan dat wel eens onverwacht tegen hem keren.

► Henk Kamp wil hoogspanningslijn bovengronds
31-05-2013 Minister Kamp wil hoogspanningsmasten van 60-meter voor de lijn Doetinchem richting Wesel(D). De minister heeft zelf waarschijnlijk geen idee waar hij over praat en kwam zelfs in Belgie terecht met de vraag of het ondergrondse traject wel realistisch zou zijn… Ja, waar in Nederland twijfel over bestaat krijg je van de Belgen alle medewerking, dus wat kun je dan verwachten? Liever vergeet men het welzijn van onze mensen en onze omgeving! De minister deelde aan de tweede kamer mee dat in de besluitvorming over de aanleg de ondergrondse aanleg niet verder wordt opgenomen.

► Beslissing baggergat een stap dichterbij
20-05-2013 Afgelopen week heeft de Bezirksregierung Munster alle gesprekken, discussies en meningen van belanghebbende uitgewerkt. De bijgestelde planontwerpen worden nu beschikbaar gesteld aan de Regionalrat. Deze zal eind juni a.s. een beslissing moeten nemen aan de hand van de voorstellen waarbij relevante bewaarschriften onderdeel gaan uitmaken van de beoordeling. Wel is er een opmerking dat zodra de betrokken grondeigenaren uit vrije wil hun bedrijf verplaatsen er geen sprake is van vermindering voor de werkgelegenheid in de regio. Wordt er verder voldaan aan alle wettelijke eisen dan is Kreis Borken verplicht om de afgraving toe te staan. Verder wordt opgemerkt dat een ander baggerbedrijf al is begonnen met gelijke afgravingen (Breelz), hiervoor is wel een vergunning verstrekt en je kunt niet met twee maten meten.

► Inwoners van Dinxperlo vragen en denken mee
18-05-2013 Het gebeurd niet vaak dat onze site tientallen keren zo vaak bezocht word als op een gemiddelde dag van het jaar. Wij krijgen veel vragen en suggesties, vragen beantwoorden wij voor zover mogelijk. Suggesties zijn vaak niet reëel en/of kwetsend richting bepaalde personen of partijen. Positieve prikkelingen zijn prima maar kwetsende opmerking richting personen of partijen vinden wij misplaatst. Een veel voorkomende vraag is o.a. inzage van de Denktankvisie. Als u hiernaast (rechts) op de minivisie klikt krijgt u hem vanzelf voor geschoteld. Wel willen wij de opmerking plaatsen dat de stedenbouwkundige verkenning van bladzijde 9 een uitgewerkt plan van jaren geleden blijkt te zijn. De toegezegde actualisering bij de conceptbeoordeling heeft echter nooit het origineel bereikt.

► Schrik en Zorg om Winkelcentrum
17-05-2013 Het is hard aangekomen in Dinxperlo. Schrik en zorg om het winkelcentrum en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid. De crisis heeft ons sneller geraakt dan verwacht en dat vereist durf en inzet van alle betrokken partijen. De gemeente zette een voorstel in om het centrum compacter van vorm te maken. Inspelen op de krimp was toen het plan. Waar de Denktankvisie van 2011/12 eerst voor 2015 een bijstelling verwacht, blijkt de noodzaak nu al dringend te zijn. Wij zijn stellig van mening dat de gemeentelijke plannen van grondverkoop op de Wegwijzer locatie per direct stop gezet moeten worden. Het eigenlijk unieke stuk grond kan misschien beter ingezet worden voor bij het centrum passende faciliteiten. Eerste vereiste is dan ook om per direct met alle betrokkenen om de tafel te gaan zitten en waar nodig de standpunten te herzien. Een gedegen onderzoek van zowel gemeente als ondernemers zal moeten uitwijzen waar de winst is te behalen voor zowel de betrokkenen als voor degenen die het werkgelegenheid biedt. Het is ons inziens plicht van de gemeente om te participeren op deze snelle ontwikkelingen. Ook denken wij dat het van groot belang is om enkel dat te doen wat in het belang is van werkgelegenheid en behoud van een actief centrum in Dinxperlo.

► Denktankvisie vereist nu al bijstelling
14-05-2013 In tegenstelling wat er o.a. in de krant wordt genoemd op uitlatingen van anderen, staan wij als Dinxpers Belang nog steeds achter de Denktankvisie. Echter dit plan is opgebouwd met gegevens uit de jaren 2008 tot 2011 en is daarmee enigzins achterhaald. In de visie is dan ook opgenomen dat, zodra de omstandigheden het vragen een (tijdige) bijstelling zal worden uitgevoerd zodat de basis overeind blijft. Wij denken dat die tijd nu is aangebroken of eigenlijk is het al vrij laat. De positieve kant is dat een crisistijd altijd plaats biedt voor bezinning en bijstelling. Toegegeven, wij hebben het misschien ook niet vroeg genoeg aan zien komen maar ook niemand anders heeft naar het vervolg gevraagd. Zeker is dat alle deelnemers van de Denktank er baat bij hebben om gezamenlijk op te trekken. Overleg biedt nog steeds de beste oplossing en als een enkeling zich verwijderd en van mening is om uit eigen belang alleen te moeten overleggen met andere partijen kan dat wel eens onverwacht tegen hem keren.

► Verdeelde meningen over noodzaak afgraving
16-04-2013 Op basis van ruim driehonderd ontvangen officiële reacties werd gisteren op uitnodiging van de Bezirksregierung in Munster een discussie gevoerd over het al dan niet instemmen met het afgraven van landschappelijke gebieden. Vertegenwoordigers van baggerbedrijven waren van mening dat uitbreiding van afgraving noodzakelijk zijn om te voldoen aan een stijgende vraag naar grondstoffen. Verschillende afgevaardigden van gemeenten en andere instanties waren duidelijk van mening dat o.a. door de stagnerende ontwikkelingen in de toekomst minder grondstoffen noodzakelijk zijn. Uiteindelijk blijken de plannen voor Suderwick en Bocholt nogal zwaar verdeeld te zijn. In de komende maand zullen de besprekingen worden voorgezet waarbij dieper zal worden ingegaan op de afzonderlijke plangebieden.

► Beschikbaarstelling Notulen en Jaarverslag 2012
26-03-2013 In tegenstelling tot de mededeling op de ledenvergadering 2013 komen de notulen en het jaarverslag niet op de site te staan. Het bestuur heeft beslist dat deze stukken behoren tot de rechten en privileges van (betalende) leden. Bent u lid van het Dinxpers Belang dan krijgt u de notulen van de ledenvergadering 2012 en het (beknopte) jaarverslag over 2012, op verzoek toegezonden. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons contactformulier, email, telefoon 652074 of 653088.

► Jongeren maken rondje langs Joods verleden.
22-03-2013 Leerlingen van het Christelijk College Schaersvoorde kregen een rondleiding door het dorp langs plekken die te maken hebben met het Joodse verleden in Dinxperlo. Bertus Hengeveld en Gerrit Radstake van onze werkgroep Joods Begraafplaats, gaven uitleg van wat de Joodse families hebben betekend voor Dinxperlo. Een rondgang volgde langs voormalige Joodse woonhuizen en de oude tapijtfabriek. Deze fabriek was voor de oorlog in eigendom van de familie Prins. Ook de plek waar vroeger de Synagoge stond werd bezocht. Daarbij werd stilgestaan bij het Joods monument dat de herinnerd aan de Joodse mensen die in de oorlog zijn omgekomen. Ook werd en bezoek gebracht aan de Joodse begraafplaats. De werkgroep hoopt dat de leerlingen er wat van hebben opgestoken. Voor de jongeren is het tevens mogelijk om hun maatschappelijke stage te doen bij de begraafplaats renovatie.

► Uitnodiging Interregionaal Burgerforum Grindafgraving.
14-02-2013 In tegenspraak met eerder gemaakte afspraken over recultivering, renaturalisatie en exploitatie van baggergaten laat de grindindustrie vaak alleen maar met prikkeldraad omzoomde kraterlandschappen achter. De grindindustrie, die inmiddels al meerdere gebieden landschappelijk voor eeuwig heeft veranderd, zwakt hun activiteiten af als ‘veranderingen in het landschap’. Het gaat hun echter niet om het landschap gestalte te geven, maar enkel en alleen om geld te maken met waardevolle grondstoffen als zand en grind. In een interregionaal forum willen drie burgerinitiatieven op 21 maart in de Verbundschule Isselburg u nader informeren. Als u hiernaast op de foto klikt ziet u de schrikbarende planuitwerking voor de afgraving Breels. Beschikbaar gesteld door “Isselburg21”

► Onrust rondom wegversmalling aan de Meibrink weggenomen.
26-01-2013 De Meibrink, een brede straat maar verkeers technisch vrij gevaarlijk. De gemeente plande onlangs dan ook een wegversmalling maar helaas zonder parkeerplaatsen voor ‘De Meibrink’. Als er iets is wat gevaarlijk is zijn het dan toch wel de daar ontbrekende parkeerplaatsen. De werkgroep Verkeer van het Dinxpers Belang heeft dit zeer snel opgepakt en gisteren een gesprek gehad met de gemeente. Daarbij is afgesproken dat het plan in overleg met de bewoners wordt aangepast zodat er de nodige parkeerruimte gerealiseerd kan worden.

► Gemeenteloket vanaf 1 maart één dag per week open!
22-01-2013 In de raadsvergadering van 22 januari werd langdurig gesproken over de informatieverplichting welke het college niet naar behoren is nagekomen. Met een hernieuwd college besluit is echter met ingang van 1 maart, zowel het gemeenteloket als het zorgloket op maandag van 8.30 tot 17.30 uur geopend. Wethouder Rijks stelde dat met dit hiermee een verhoogde dienstverlening wordt geboden. De medewerkers kunnen efficiënter worden ingezet en de bijkomende kosten zullen lager uitvallen. In overleg met de WSD wordt er gestreeft om de komende maanden een ideale loket situatie tot stand te brengen.

► Nieuwe werkgroep voor het opknappen Joodse Begraafplaats
17-01-2013 Met de aanstelling van een nieuwe werkgroep van het Dinxpers Belang wordt de Joodse begraafplaats aan de Meniststraat opgeknapt. Het gemeentelijk monument met als eigenaar het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, ontbreekt het aan geld en mensen om het onderhoud te verzorgen. Onder verantwoording van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland is nieuwe werkgroep de werkzaamheden gestart in samenwerking met hoveniersbedrijf van Langen. Verder wordt door de gemeente een bankje en een informatiepaneel geplaatst over de geschiedenis van de begraafplaats.

► Weet het college wat “excellente dienstverlening” betekend?
09-01-2013 Het gemeentelijke RondeTafel Gesprek was dinsdagavond o.a. gewijd aan de voorgenomen sluiting v.h. Burgerloket Dinxperlo. Dhr. H. Meijer hield als eerste spreker, een vurig betoog van de mogelijke gevolgen van sluiting en pleite voor het behoud van het loket. Onze voorzitter Rob Gerritsen sprak vervolgens namens tientallen verontruste inwoners van Dinxperlo. Geïnteresseerden kunnen de volledige tekst nalezen door hier te klikken. Tijdens de eerst volgende raadsvergadering zal er verder worden ingaan op deze ontwikkeling. De komende tijd zal de gemeente immers meer diensten voor een stijgend aantal inwoners moeten doen.

► Gemeentelijke dienstverlening aan huis gegarandeerd…!?
03-01-2013 Met de college plannen om het gemeente loket in Dinxperlo te sluiten wordt gelijk een garantie gegeven voor een dienstverlening aan huis voor de mensen die fysiek niet in staat zijn het loket in Aalten te bezoeken. Een lachertje natuurlijk want intussen weten we allemaal wat zulke toezeggingen inhouden, verbreking van beloftes zijn immers de oorzaak van deze nieuwe belofte. Het is te verwachten dat binnen de korste keren een dergelijke service zal verdwijnen of op zijn minst door de aanvrager betaalt zal moeten worden.

► Inzameling van kerstbomen door CJV
03-01-2013 Op zaterdag 12 januari 2013 tussen 8 en 16 uur worden in Dinxperlo en de Heurne, kerstbomen ingezameld door de Christelijke Jeugd Vereniging. U mag uw boom alleen gratis aanbieden wanneer het een echte boom betreft. Kunstkerstbomen moeten bij het restafval. Verder moeten de bomen vrij zijn van versieringen en vervuilingen. De ingezamelde kerstbomen worden gecomposteerd, zo zorgen we samen voor een beter milieu!

► College wil gemeenteloket Dinxperlo sluiten!
14-12-2012 Het college wil volkomen onverwacht het gemeenteloket Dinxperlo (in het oude gemeentehuis) sluiten per 31 december. Volgens het college is dit niet meer verantwoord gezien het weinige werk dat op het loket verricht wordt. De grote hoeveelheid reacties geeft duidelijk aan dat de inwoners van Dinxperlo zich enorm gaan verzetten tegen deze plannen. Het is te gek voor woorden dat het college meent zich te kunnen veroorloven om gemaakte beloftes zonder enige vorm van overleg te kunnen breken. U zult er nog veel van horen, we zijn benieuwd wat de frakties zullen zeggen op de raadsvergadering van dinsdagavond. Het college toont weer eens duidelijk aan niet te begrijpen dat service verlening naar de inwoners toe een plicht is.

► DinxpersRequest voor 3FM SeriousRequest
12-12-2012 Vrijdag 21 en zaterdag 22 december 2012 krijgt Dinxperlo zijn eigen variant van het Glazen Huis. Beide dagen staat er van 12 tot 24 uur een ‘keet’ op het marktplein in Dinxperlo. Aladna FM verzorgt twee maal twaalf uur een marathon radiouitzending v.a. de Markt. Er komt een podium waar koren, bands en solisten optreden voor het goede doel. Veel bedrijven hebben hun medewerking toegezegd. Iedereen werkt geheel belangeloos mee om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. DinxpersRequest haakt daarvoor aan bij het landelijke goede doel van SeriousRequest: het tegengaan van babysterfte, een stille ramp die jaarlijks wereldwijd 5,5 miljoen slachtoffers maakt. Kijk voor meer informatie op www.dinxpersrequest.nl

► Afvalkalender 2013 komt naar u toe!
08-12-2012 Veel inwoners vragen ons nu al weer om een afvalkalender voor 2013. Als de gemeente het goed heeft geregeld dan ontvangt u de kalender nog voor het eind van dit jaar, gewoon zoals u dat vroeger gewend was in de brievenbus. Duidelijk is dat ze dit jaar de ondoordachte zet van vorig jaar niet herhalen. Niet alle inwoners hebben de beschikking over een computer dus mag je op zijn minst verwachten dat er wel een beetje wordt meegedacht. Inwoners met een smartphone kunnen via een nieuwe ROVA-app hun afvalwijzer beheren en een herinnering krijgen voor de inzameldag.

► Twijfels aan Bürgermeister Nebelo van Bocholt
15-11-2012 De ondertekening van 29 maart bevestigde de wederzijdse overeenstemming betreffende de plannen van de grootse zandafgraving bij Suderwick. De Gemeenschappelijke motie Bocholt-Aalten dat richting Münster werd verzonden was een eensgezinde uitdrukking van bezorgdheid. Inhoudelijk uitgebreid, kort en bondig was de boodschap: “Die Fraktionen des Gemeinderates Aalten und des Stadtrats Bocholt fordern gemeinsam die Bezirksregierung Münster und den Regionalrat Münsterland dazu auf, die Abgrabungsfläche für Sand und Kies, die im Entwurf des Regionalplans nordöstlich von Suderwick mit ca. 90 Hektar dargestellt ist, aus dem Entwurf zu streichen”. Twijfels zijn ontstaan nadat deze week doordat de Stadt Bocholt samen met de NSKB een voorlichtingsavond organiseerde waarbij de Bürgermeister plots geen hindernissen meer blijkt te zien voor de afgraving. Op zijn minst mogen wij van de Stadt Bocholt toch wel een duidelijk antwoord verwachten.

► Rabocheque van Tienduizend Euro voor Dinxpers Belang.
12-11-2012 Vanmorgen hebben wij Tienduizend Euro ontvangen van de Rabobank. De enige voorwaarden die gesteld werden was dat het geld moet worden besteedt aan de vitaliteit van Dinxperlo en een ieder moet er wat aan hebben. Het Dinxpers Belang heeft gekozen voor vernieuwing van zitbanken in het centrum en van dit geld kunnen we er acht stuks plaatsen. In de komende weken zullen de nieuwe bankjes arriveren en gelijktijdig geplaatst worden.

► Streven is nieuwe gemeenten met minimaal 100.000 inwoners
31-10-2012 Ja, wij willen ons dan niet met de politiek bemoeien maar we willen toch wel graag weten wat de politiek doet. Wij maken ons eigenlijk wel zorgen over onze eigen gemeente, kunnen het college en gemeenteraad de nieuw te verwachten taken wel aan? In de plannen van het nieuwe kabinet worden gemeenten o.a. verantwoordelijk voor de jeugdzorg, ouderenzorg en delen van de sociale zekerheid. Grote gemeenten zijn nodig omdat ze veel en complexe taken krijgen opgelegd en dat vraagt om “bestuurlijke schaal”. Financieel worden gemeenten onder grote druk gezet en dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de gemeente. De komende maanden zullen de fracties zich dan ook moeten beraden of dat grote (geplande) uitgaven er snel nog even door gejast moeten worden of is het misschien beter pas op de plaats te maken. Naar onze mening dient het belang van de inwoners altijd op de eerste plaats te komen. Wilt u reageren geef dan nu uw mening, klik hier voor onze reactiepagina.

► Infoavond Hartveilig wonen en Wijkagent Dinxperlo
26-10-2012 Het kan zo maar zijn dat u of iemand in u directe omgeving acuut hulp nodig heeft. In samenwerking met de Wijkagent en Hartveilig wonen, bieden wij u twee interessante en boeiende presentaties die u zeker niet mag missenden. Kom dinsdag 6 november, half acht naar de zaal van het Sportcentrum het Blauwe Meer. Deze avond wordt u gratis aangeboden, ook voor niet leden!

► Politiek en een belangenvereniging
02-10-2012 Wij hebben het al eerder geschreven; het Dinxpers Belang is een belangenvereniging en heeft eigenlijk weinig met politiek te maken. Middels opmerkingen en wensen uit de bevolking worden wij toch telkens weer in de richting van de politiek gedreven. Onze leden willen steeds vaker dat wij ons juist daar gaan inzetten. Zeker nu Dinxperlo geen plaatselijke fractie meer kent worden wij er meer en meer op aangesproken. Na de laatste verkiezing is het duidelijk dat de bevolking in staat is om bewuste keuzes te maken. In dat zichtveld zou het logisch zijn dat de gemeenteraad per direct het beleid aan deze uitslag aanpast. Anderzijds goed dat het door u gegeven vertrouwen bij de laatste raadsverkiezing eerst nog uit gekristalliseerd kan worden.

► Gemeentebegroting
2013 29-09-2012 Misschien dat ze het liever helemaal binnenskamers hadden gehouden maar het is goed voor u om te weten dat de gemeente woensdag 3 oktober een begrotingcafé organiseert. U kunt dan vragen stellen over de gemeentebegroting waarbij u vragen – voor zover mogelijk – beantwoord worden door ambtelijke medewerkers. Een paar opvallende items in deze begroting willen wij u niet onthouden. Logisch dat met de nog onbekende adviezen en regelingen welke binnenkort ongetwijfeld uit Den Haag zullen komen geen rekening is gehouden. Verder kent de WMO voorziening geen duidelijkheid of het moet zijn dat de tarieven voor huishoudelijke hulp omlaag zullen gaan. Hoewel de Rabobank slechts een huur verplichting aangaat voor vijf jaar en de Nassaustraat op z’n zachts gezegd nogal twijfelachtige invulling kent is reeds een besparing ingevuld op de geplande aankoop. Wegonderhoud en straatverlichting gaat er nog verder op achteruit. Forse bedragen blijken een voorkeur positie te hebben bij het college want de bezuinigingen worden vooral gezocht in het kruimelwerk. De nu reeds summiere voorlichting zal nog verder worden ingekrompen. Nieuwjaarsreceptie en evenementen kunnen minder en een voorziene stijging van 47 procent bij de toeristen belasting moeten bijdrage om de begroting sluitend te maken. Wij kunnen niet anders dan er aandringen de begroting goed door te nemen. Komt u er niet uit dan helpen wij u graag verder. Laat u reactie zo spoedig mogelijk horen. Klik hier om o.a. de gemeente begroting 2013 te bekijken

► Informatieavonden Hoogspanningslijn Doetinchem – Wesel
29-08-2012 Betreffende het voorbereidingsbesluit en voorgenomen tracé van de 380.000V hoogspanningslijn tussen Doetinchem en Wesel worden er een tweetal informatie avonden gehouden. Medewerkers van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Infrastructuur en Milieu en van netbeheerder TenneT zijn aanwezig op de informatiemarkt om antwoord te geven op al uw vragen. Binnenlopen kan tussen 19.00 uur en 21.00 uur op woensdag 19 september in Partycentrum De Olde Beth te Wehl of op donderdag 20 september in de DRU Cultuurfabriek te Ulft.

► Toch toezegging subsidie voor Kulturhus Dinxperlo
28-08-2012 Er moeten nog enkele stappen worden genomen maar dan is de metamorfose van ‘Ons Huis’ naar een ‘Kulturhus’ dichterbij gekomen doordat de provincie een toezegging heeft gedaan van 300.000 euro. De gemeente heeft reeds eenzelfde bedrag in het vooruitzicht gesteld zodat er nu druk gewerkt kan worden aan het bij elkaar brengen van de benodigde restant gelden. Door in een vrij korte periode twee maal een Kulturhus subsidie binnen te halen heeft de gemeente zeker een applaus verdient. Onlangs is immers ook al voor het geplande Kulturhus in Bredevoort de subsidie toegezegd zodat ook daar de gewenste plannen doorgang kunnen vinden.

► Bestemmingsplan Kern Dinxperlo
23-08-2012 Voor het centrumgebied, woonwijken, bedrijfsterrein en daarop aansluitende gebieden heeft de gemeente een bestemmingsplan ter inzage gelegd. Gedurende zes weken kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk zijn reactie geven. Dit kunt u doen richting ons adres of aan de adressen welke de gemeente daarvoor aangeeft op hun website. Wij adviseren de inwoners van Dinxperlo de plannen te bekijken c.q. te downloaden en zonodig tijdig te reageren. Door hier te klikken komt u rechtstreeks op de betreffende website van de gemeente.

► Open dag Figulus Welzijn
22-08-2012 Zaterdag 1 september van half elf tot half vier staan de deuren van de Ahof in Aalten open voor belangstellenden van cursus en welzijnswerk. Deze open dag geeft u de gelegenheid om een goed beeld te verkrijgen van niet minder dan dertig cursussen die door Figulus worden georganiseerd. De uitleen van Sport & Spel en hulpmiddelen is die dag eveneens aanwezig. Verder treft u er Oude ambachten en machines, roofvogelshow, springkussen, muziek en een workshop Kinderyoga.

► Gemeenteraad kiest voor derde zaaldeel Eurohal
04-07-2012 Dinsdagavond, iets na elf uur besliste de gemeenteraad met een meerderheid van stemmen voor de bouw van een derde zaaldeel. Grote opluchting bij de aanwezig sporters die eindelijk hun sportieve toekomst weer zonnig inzien. Het centraliseren van sportruimten was immers de grootste wens. Ook de jarenlange grensoverschrijdende samenwerking op sportgebied blijft hiermee behouden. De VVD, PP en CU stemden tegen. Ook het Dinxperlose raadslid, dhr. Wossink (Gem. Belangen) meende niet met zijn andere drie fractieleden mee te kunnen gaan en stemde tegen. De PvdA en het CDA stemden voltallig voor het te bouwen zaaldeel. Uit de verstrekte bijlage en de toelichting van wethouder Kok was duidelijk op te maken dat het bouwen van het derde zaaldeel zowel wat wensen als het financiële plaatje betreft veruit de beste keuze is.

► Gemeenteloket Dinxperlo tijdens vakantieperiode gesloten
25-06-2012 Tijdens de zomervakantie, van maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus is het gemeenteloket in Dinxperlo gesloten. Eerst vanaf maandag 20 augustus kunt u hier weer terecht. Tijdens deze periode is het loket van de afdeling Burgerzaken en het Zorgloket aan de Stationsstraat 8 in Aalten normaal geopend. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 13.30-19.00 uur.

► Onderzoek fusie Doetinchem, Oude IJsselstreek en Aalten
22-06-2012 Tijdens een raadsvergadering laat de burgemeester van Doetinchem weten dat de gemeente Aalten geïnteresseerd is in de fusie tussen Doetinchem en Oude IJsselstreek. Vrijblijvende gesprekken met Aalten over dit onderwerp hebben reeds plaats gevonden. Aalten gaat daarmee een stuk verder dan andere Achterhoekse gemeenten. Burgemeester Berghoef ontkent dat er nu al sprake is van fusie-ideeën met de twee andere gemeenten maar volgt het coalitieakkoord en kijkt daarom naar eventuele mogelijkheden.

► Informatiebijeenkomst “Achterhoek voor 380 kV ondergronds”
19-06-2012 Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst en Bürgerinitiative Isselburg21 houden zaterdag 30 juni a.s. van 15 tot 17 uur een grote informatie bijeenkomst in de wei naast Hotel-restaurant Brüggenhütte. Een ieder wordt opgeroepen om deze actie bij te wonen en daarmee massaal te laten zien dat u de standpunten van de Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds en Isselburg21 volledig ondersteund in het kader van een ondergrondse gelijkstroomverbinding. 

► Blauwe Meer en ’t Walfort naar de ConeGroup
17-06-2012 Het gemeente college heeft besloten om de exploitatie van de zwembaden het Blauwe Meer en ’t Walfort voorlopig te gunnen aan de ConeGroep B.V met zijn basis in ‘s-Heerenberg. Grootse plannen geven grootse verwachtingen; gedacht wordt aan een overkapping voor het Blauwe Meer voor meer openingsuren per jaar. Als we de berichten verder moeten geloven dan zijn de plannen voor ’t Walfort nog ambitieuzer. Tal van (commerciële) extra’s moeten een complex vormen waarbij het Inselbad Bahia Bocholt in de schaduw zal komen te staan! Het financiële plaatje er voor de gemeente is nog niet nader bekend, dit zal eerst na definitieve gunning verwerkt kunnen worden.

► Komt er wel of niet een derde zaaldeel Eurohal
17-06-2012 Bij het ‘Ronde tafel gesprek’ van de gemeente werd het derde zaaldeel Eurohal behandeld. In het verleden was de beslissing al meerdere keren uitgesteld zodat ook nu het vertrouwen in een spoedig besluit niet door een ieder gedeeld wordt. Vijf insprekers hebben een poging gedaan de raad te wijzen op de dringende noodzaak van het derde zaaldeel. Wethouder Kok, die zich goed verdiept heeft in de problematiek erkende de noodzaak van de nieuwe aanbouw. Gemeente Belangen, van oorsprong uit Dinxperlo, is niet echt een voorstander van dit zaaldeel. De raad heeft besloten om 3 juli te kiezen uit een drietal voorstellen. Naast nieuwbouw heeft het ambtelijke apparaat een tweetal oplossingen die bij voorbaat al niet bruikbaar blijken te zijn voor de sportverenigingen.

► Meer overlast verwacht voor omwondende Duplo locatie
17-06-2012 Het college heeft onlangs een voorstel gedaan om sportverenigingen de mogelijkheid te geven (lees: te dwingen) om tot laat in de avond de Duplozaal te gebruiken. Dat daarmee ook extra geluidsoverlast zal ontstaan is niet verwonderlijk. Op vragen van de gemeenteraad heeft wethouder Rijks aangegeven dat er met de omwonende van de sportzaal Duplo locatie geen afspraken zijn gemaakt om het sporten in de late avonduren te beperken.

► Bürgerinitiative Dinperwick opgericht
16-06-2012 Omwonenden van de geplande Suderwickse-See, bekend als het zand- en grindgat hebben een eigen (duitse)vereniging opgericht met de naam Bürgerinitiative Dinxperwick. Het doel is het voorkomen van een minimaal 120 Ha. grote waterplas direct aan de rand van Suderwick en Dinxperlo. Mochten de plannen doorgaan dan krijgen we te maken met een jarenlange overlast van de heen en weer rijdende vrachtauto’s, sorteerinstallaties en transportbanden die het product over honderden meters moeten aanvoeren. Het meest ingrijpende is de nimmer herstelbare verwoesting van de natuurlijke omgeving. Laat staan dat niemand kan zeggen wat de uitwerking op andere aspecten zal hebben. Geruststellingen vanuit de baggermij zijn bij voorbaat in hun voordeel. Echter de omgeving zal voor altijd een enorme plas water te zien geven, een plas water waar de omgeving zo langzaam aan al helemaal vol mee zit. Bekijk het filmpje eens van Eden Niederrhein, in korte tijd krijgt u een overzicht hoe ons leefgebied langzaam aan verandert wordt in een enorme waterplas