Verkeer en Groen

[add_posts category=verkeer-groen img=true full=true h=4 show=2]

 

Werkgroep info:
Dankzij de grote inzet van vrijwilligers wordt doorlopend getracht de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. Waar nodig wordt aan de gemeente advies uitgebracht en is de verkeersveiligheid in veel wijken al verbeterd ook is er een grote diversiteit aan knelpunten opgelost. De verkeerssituatie op de Aaltenseweg over IJzerlo richting Aalten heeft momenteel extra aandacht gekregen vanwege toenemende meldingen van (bijna) ongelukken, gevaarlijke wegkant waarbij autoschade geen bijzonderheid blijkt te zijn.

De werkgroep heeft naast de bijdrage aan de dorpsontwikkeling veel aandacht voor de uitvoering van het gemeentelijke groenbeheer. Wensen van de inwoners en/of de wijk worden meegenomen in het regelmatige overleg en wordt er toegezien op uitvoering van toegezegde planontwikkelingen.Welinkbos

De vele positieve reacties die wij mogen ontvangen geven aan dat de visie, het behoud en de versterking van het woonmilieu in DInxperlo enthousiast ontvangen wordt door de inwoners. De aandacht voor (verkeers)veiligheid, (groen)voorzieningen maken uiteindelijke Dinperlo tot een dorp waarin het goed wonen is!

De werkgroep komt regelmatig per jaar bijeen en is ook actief het organiseren van activiteiten op gebied van verkeer en collectieve informatie omtrent inbraakpreventie.

 Verkeer&Groen 12Enkele werkgroepleden nemen tevens deel in het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimten) Aalten. De gemeente geeft daarin duidelijkheid van hoe b.v. de openbare ruimtes worden onderhouden. Daarin onderscheid men vier kwaliteitsambities, te weten: Sober, Normaal, Goed en Uitstekend.