Beveiligde website

Onze website blijkt tot ver over de oostgrens bekend te zijn gezien de uit die hoek sterk toegenomen pogingen om onze site te hacken.
Nu was onze site al beveiligd, maar vanaf begin april (en voor u onmerkbaar) loopt nu de verbinding vanaf de server tot aan uw computer via een rechtstreekse en extra beveiligde verbinding. Om de gehele site te voorzien van het z.g. SSL certificaat kan het zijn dat de komende dagen niet alle pagina’s bereikbaar zijn, maar dan weet u, er wordt aan gewerkt!