WBBA

De Werkgroep Breedband Buitengebied Aalten – een gezamenlijke initiatief van belangverenigingen en de gemeente Aalten – maakt zich sterk om hun achterban te overtuigen van nut en noodzaak om het buitengebied aan te sluiten of het snelle internet.

Glasvezel in het buitengebied – Nut en noodzaak

Mensen worden ouder en willen graag op hun stekje blijven wonen. Of dat mogelijk blijft is nog maar de vraag, door het ontbreken van snelle verbindingen kan op termijn bv. de nieuwe vorm van zorg op afstand niet worden geleverd in het buitengebied. Het gebrek aan deze verbinding maakt ook dat jongeren hun studiewerk niet of nauwelijks kunnen maken. Veehouderijen en andere bedrijven kunnen niet of onvoldoende snel reageren bij de marktontwikkelingen. Recreatieve bedrijven missen bezoekers (lees inkomsten) door het ontbreken van een snelle wifi-aansluiting. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die het buitengebied markeren en afsluiten van het levensbestendig wonen. De dringende behoefte en noodzaak van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Aalten werd dan ook nog eens duidelijk onderstreept tijdens een vergadering van de gezamenlijke belangenverenigingen.

Het blijkt dat de provincie thans, eenmalig en voor een korte periode, een forse subsidie geeft bij glasvezel aanleg in het buitengebied. De belangenverenigingen willen proberen hiervan gebruik te kunnen maken. Het doel is om door een gezamenlijke aanpak de woningen en bedrijven in het buitengebied aan te sluiten op het glasvezel netwerk. Of dit lukt, heeft direct te maken met de hoeveelheid aansluitingen die worden afgenomen. Belangrijke voorwaarde is daarbij dat de kosten van deze aansluitingen in principe geen grote afwijkingen vertonen in vergelijk met die van in de bebouwde kom.

Vanaf de oprichting participeert het Dinxpers Belang in deze werkgroep en neemt het buitengebied in en om Dinxperlo voor haar rekening.

WBBA400De werkgroep Breedband Buitengebied Aalten is een gezamenlijke initiatief van belangverenigingen Barlo’s Belang, Bredevoorts Belang, Daalse Belangen, Dinxpers Belang, Haarts Belang, Heurne’s Belang, Heurns Belang, Kloosters Belang, Lintelo’s Belang, Ons Aller Belang IJzerlo en de gemeente Aalten.