Raad zet plan Beggelderdijk terug

Het jarenlange Beggelderdijk overleg verdient zeker geen schoonheidsprijs. Met het huidige raadsbesluit gaan we helaas terug in de tijd en moeten we afwachten hoe in Aalten gedacht gaat worden voor wat er goed genoeg is voor Dinxperlo. Vooruitkijkend dat in Aalten een paar straten ‘niet voldoen’ zien we het Beggelderdijk budget bij voorbaat al heel diep slinken. Toch wil de wethouder in 2021 starten met….. 

Jammer, na jaren nog geen stap verder, maar iedereen bedankt voor de vele reacties. Met de ondersteunende inwoners en betrokken ondernemers hoopten we op een verbeterde en veiliger dorpsentree. Jammer dat veiligheid van ‘de entree’ voor Dinxperlo een lage veiligheidsindicatie krijgt.

Dank aan Gemeente-Belangen, D-66 en HMV die zich tot op het laatst enorm hebben ingezet om de raad te overtuigen van nut en veiligheidsnoodzaak. Ook Freek Diersen ’trotseerde’ zijn tegenstemmende CDA-fractie en steunde de bovenstaande drie fracties en daarmee zijn dorp.