De grens bloeit

“De grens bloeit – Die Grenze blüht”
75 jaar Vrijheid – 75 Jahre Freiheit

Langs de Nederlands/Duitse grens vieren in 2020 gemeenten en verenigingen gezamenlijk 75 jaar Vrijheid. Anders gezegd; sinds het einde van de 2e wereldoorlog leven wij 75 jaar in vrijheid en respecteren elkaar als goede buren.

De Stichting Bewaar´t Olde Dinxperlo, de Heimatverein Suderwick, het Dinxpers Belang en het Burgerinitiatief Dinxperwick zien dit als aanleiding om in het jubileumjaar 2020, de grens aan de keupenstraat te laten bloeien.

Kinderen vanaf 6 jaar uit Suderwick en Dinxperlo helpen ons bij het planten. Vanaf de Aaltenseweg tot aan de Feldweg wordt 9 november a.s. gestart met het planten van bloembollen. In het voorjaar wordt er dan nog een strook zomerbloemen toegevoegd.

De kinderen komen om 10.00 uur naar de Evangelische Kerk in Suderwick aan de Sporker Straße. Gezamenlijk lopen we dan langs de grens, met uitgeleg van wat en hoe de bloembollen geplant moeten worden. Rond 12 uur zijn de kinderen terug bij de Evang.kerk in Suderwick.

De kinderen wordt gevraagd om een zandbakschepje of kleine schop mee te nemen. De grond wordt een dag van tevoren al losgemaakt, zodat het werk niet te zwaar is. En om niemand te onthouden van zijn medewerking: ook ouders, grootouders en andere inwoners zijn welkom om mee te doen.

Van harte welkom!