Categorie: Homepage

Ledenvergadering 2023

Onze leden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene jaarlijkse ledenvergadering. De wordt gehouden op maandag 15 mei a.s. om 19.30 uur in het Kulturhus Dinxperlo (Maurits Prinsstraat 6). Agenda: Opening Vaststellen agenda Notulen voorgaande ledenvergadering Jaarverslag 2022 Financieelverslag 2022 Benoeming nieuwe bestuurslid, t.w. mw. S. Vogelpoel Rondvraag Sluiting Graag begroeten […]

Picknickbanken voor het zwembad

Bij de overhandiging van de picknickbanken; Liesbeth Saalmink-Klein Willink en Briyan Lurvink van Optisport en enkele bestuursleden van het Dinxpers Belang. Foto:Frank Vinkenvleugel – tekst De Band 140622