Beggelderdijk – Inspraak 1-9-2020

02 Sept. 2020: Kort verslag v.d. Beggelderdijk ontwikkelingen.

Het afgelopen jaar kreeg het gemeente college door een ruime meerderheid van stemmen in de gemeenteraad (CDA, Gemeente Belangen, D66 en HMV-Meerdink) de opdracht om het tracé Beggelderdijk (sobere uitvoering zonder rotonde, variant 3b) tot in detail uit te werken en aan de gemeenteraad voor besluitvorming aan te bieden.

Wat we eind augustus in de bus mochten ontvangen was dan ook een enorme tegenvaller, niet meer of minder dan oude koeien uit de sloot gehaald en twee grote stappen terug. Of anders gesteld opnieuw een verhaal over het verbreden van de huidige (B-weg) Beggelderdijk. Tuurlijk ook aanwezig een ‘deskundigen’ rapport dat de cijfers staaft die genoemd worden. Eh, door wie worden die ook alweer genoemd? Klein detail, zelfs de buurt is nog nooit wat gevraagd, zou men bang zijn voor de werkelijke feiten?

Ook een feit; vanaf de jaren 80 (dus dertig/veertig jaar terug!) is er al doorlopend sprake van een gemeentelijk plan voor een verlegd tracé van de Beggelderdijk. Vooruitlopend daarop is er aan dit stukje B-weg in de laatste acht tot tien jaar geen groot onderhoud meer uitgevoerd door de gemeente. De noordelijke ontsluitingsweg tot Dinxperlo, De Heurne, en andere kernen blijft – als het aan het college ligt – een levensgevaarlijk, luidruchtige smalle weg met veel hobbels en gaten.

Een aantal van onze leden gaf dan ook duidelijk te kennen dat het nu toch wel tijd was van een hardere aanpak. Wij hebben allereerst gebruik gemaakt van de inspraak mogelijkheid op 1 september jl. Wij kunnen niet direct beoordelen of dat zoden aan de (Beggelder)dijk zet maar we vertrouwen op de eerdere reacties van de eerdergenoemde fracties.

Daarnaast hopen wij natuurlijk nog dat tegenstemmers van vorig jaar (VVD, CU en PP) tot besef komen dat de veiligheid van inwoners uit Dinxperlo toch ook op het bordje ligt van de gemeente Aalten en dat uitwerkingen van eventuele ongelukken uiteindelijk wel hun verantwoording is.

Kortom; korte termijn politiek zonder enige visie, daar waar veel inwoners vooraf al blijk van gaven is wederom uitgekomen. Er is nog steeds niets wat de gespannen verwachting van de inwoners uit Dinxperlo waar maakt.

En ja, zodra een ontsluitingsweg niet uitnodigt tot het vertoeven in een plaats is gelijktijdig de noodzaak van een vernieuwde dorpsinrichting verdwenen……
Laat ons uw mening weten op . U kunt ervan op aan dat wij er zeer vertrouwelijk mee omgaan en uiteraard houden wij u op de hoogte. Wilt u mee praten dan horen wij dat ook graag, u bent van harte welkom.