Start
Actuele zaken
Archief
Wat wij doen
Muziektent
Lid worden
Bestuur
Werkgroepen
Sponsors & Links
Contact - reageren

Actuele zaken

       
 ►  Glasvezel in het buitengebied - Nut en noodzaak   14-05-2014 
 

Mensen worden ouder en willen graag op hun stekje blijven wonen. Of dat mogelijk blijft is nog maar de vraag, door het ontbreken van snelle verbindingen kan bv. de nieuwe vorm van zorg op afstand niet worden geleverd in het buitengebied. Het gebrek aan deze verbinding maakt ook dat jongeren hun studiewerk niet of nauwelijks kunnen maken. Bedrijven kunnen niet meedoen of onvoldoende snel reageren bij de marktontwikkelingen. Recreatie en camping bedrijven missen bezoekers (lees inkomsten) door het ontbreken van een snelle wifi-aansluiting. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die het buitengebied markeren en dit gebied steeds meer afsluiten van het levensbestendig wonen.

De dringende behoefte en noodzaak van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Aalten werd dan nog eens duidelijk onderstreept tijdens een vergadering van de gezamenlijke belangenverenigingen. Het blijkt dat de provincie thans, eenmalig en voor een korte periode, een forse subsidie geeft bij glasvezel aanleg in het buitengebied. De belangenverenigingen willen proberen hiervan gebruik te kunnen maken. Het doel is om door een gezamenlijke aanpak de woningen en bedrijven in het buitengebied aan te sluiten op het glasvezel netwerk. Of dit lukt, heeft direct te maken met de hoeveelheid aansluitingen die worden afgenomen. Belangrijke voorwaarde is daarbij dat de kosten van deze aansluitingen in principe geen grote afwijkingen vertonen in vergelijk met die van in de bebouwde kom.

 

 ►  Presentatie Lesbrief Joden in Dinxperlo   07-04-2014 
  In het Christelijk College Schaersvoorde in Dinxperlo heeft de presentatie plaats gevonden van een lesbrief over de Joodse diaspora en Joden in Dinxperlo. Deze lesbrief, welke werd samengesteld door de werkgroep Joodse begraafplaats, is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
De werkgroep Joodse begraafplaats verzorgt speciale rondleidingen over de geschiedenis van de Joodse inwoners van Dinxperlo. Een mogelijkheid van een maatschappelijke stage op de begraafplaats verloopt succesvol. Aanvullend is er een bijbehorend filmpje te bekijken (klik hier) en werd een Erfgoed fietsroute gepresenteerd.
 
       
 ►  Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering   10-03-2014 
  De jaarlijkse algemene ledenvergadering van het Dinxpers Belang is op woensdag 26 maart as. om 20 uur in Sportcentrum het Blauwe Meer.
De agenda is aan alle leden persoonlijk toegezonden.

De Notulen en het jaarverslag worden bij binnenkomst uitgereikt. Wilt u deze graag vooraf ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat of via bestuur@dinxpers-belang.nl.
 
       
 ►  Gemeenschaphuis "de Pol" failliet   17-02-2014 
  Honderdduizende euro's gemeenschapsgeld in de Pol Aalten en nog mocht het niet baten. Er is een (voorlopig) eind gekomen aan dit prestige project. In Dinxperlo is men natuurlijk enorm benieuwd naar de oorzaak; ligt dit aan de huidige tijd of was het gewoon een falend bestuur.

Met een schuin oog naar de grootse plannen van het Kulturhus Dinxperlo mag je toch wel even weten waar de kansen en mogelijkheden liggen. Niet vreemd dat bij veel inwoners in Dinxperlo de vraag naar bovenkomt of alle plannen nog wel realistisch zijn. Belangrijkste, en geen vreemde vraag: is het de Tijdgeest of een Incompetent bestuur?
 
       
 ►  Logo belangrijker dan gemeente wapen   27-01-2014 
  Het was ons al langer bekend dat de gemeente er niets voor voelt om het nieuwe gemeente gemeente wapen te gebruiken. Nee, liever een logo waar niets in terug te vinden is van de partner gemeente bij de samenvoeging. Eigenlijk een vrij waardeloos logo, op zijn minst gezegd geen vlag die de lading dekt.

Opvallend was dat jarenlang alle gemeentelijke berichten in de Staatscourant doorlopend vergezeld zijn gegaan van het oude gemeente wapen van Aalten "zonder" dat iemand van de raad daar een opmerking over gemaakt heeft. Nog opvallender is dat na onze reactie ineens het oude wapen vervangen is door ja (nee wij dachten ook door het nieuwe wapen) het boomjes logo. En dan zeggen ze ook nog eens niets te begrijpen waarom er een onderlinge afstand blijft tussen beide dorpen. Ja ze willen natuurlijk wel dat het begrip van één kant komt. Daar moet ergens een woord voor zijn, iets met ego of zo.
 
       
 ►  (Oud)voorzitter werkgroep Senioren stopt   07-12-2013 
  Jan Rongen, oud-voorzitter van het Dinxpers belang en daarna voorzitter van de Senioren werkgroep heeft kort geleden zijn taak neergelegd. Met veel tactisch gevoel wist hij vanaf de oprichting een duidelijk lijn te brengen in het Dinxpers Belang. In en om de werkgroep Senioren was hij de drijvende kracht bij vrijwel alle werkzaamheden. Het bestuur vindt zijn afscheid zeer jammer maar is hem buitengewoon erkentelijk met alles wat hij de afgelopen jaren voor het Dinxpers Belang heeft gedaan.  
       
 ►  Muziektent staat weer in Dinxperlo   19-11-2013 
  De gemeente Aalten besluit in 2012 de muziektent van Dinxperlo om financiële redenen af te stoten. Verschillende verenigingen uit Dinxperlo hebben daarna gezamenlijk actie ondernomen om de muziektent te kunnen behouden voor Dinxperlo. Met het besluit van de gemeente om de Muziektent (tegen geringe vergoeding) over te dragen aan het Dinxpers Belang is Dinxperlo weer in het bezit van zijn muziektent. Inmiddels heeft St. Nicolaas dankbaar gebruik gemaakt van het nostalgische onderkomen.  
       
 ►  Waardering voor opknappen Joodse begraafplaats   15-11-2013 
  Een dank van waardering hebben wij ontvangen van het NIK voor het vele werk dat de werkgroep Joodse begraafplaats in Dinxperlo heeft verricht. Een goede reden voor het NIK om in Israel, als blijk van waardering in het Gelderland Park een boom te planten. Een orgineel boomcertificaat dat de achterliggende gedachte vertolkt, geeft de nodige diepgang aan de ontvangen waardering.

Een leuk initiatief om de vrijwilligers te bedanken die enorm veel van hun (vrije) tijd besteed hebben aan het opknappen van de begraafplaats.
 
       
 ►  Inloop halfuurtje bij het Dinxpers Belang   28-10-2013 
  Inwoners weten het beste van wat er allemaal speelt in het dorp, waar de zaken goed gaan en waar de problemen liggen. Om een ieder de mogelijkheid te geven om met ons van mening te wisselen hebben we een maandelijks inloop half uurtje ingesteld. Daarbij kan het gaan om 'grote' en 'kleine' zaken, ergernissen, voorstellen of een idee die er is over aanpak van bepaalde zaken. Geen officieel gedoe maar gewoon informeel om de tafel, vooraf aanmelden is dus niet nodig.

De inloophalfuurtjes zijn telkens van 19.30 tot 20.00 uur, de eerst komende wordt binnenkort op deze pagina aangekondigd
 
       
 ►  Gemeentewapen niet voor dagelijks gebruik   07-10-2013 
  Eindelijk antwoord op de vraag van een groot aantal leden omtrent het gebruik van het nieuwe gemeentewapen. Tijdens de raadsvergadering van mei j.l. is daarop de VVD fractie in actie gekomen door o.a. te stellen; Wat ons als VVD-fractie opvalt, is dat het oude gemeentewapen nog steeds op bijvoorbeeld al onze raadspapieren en enveloppen staat. Het antwoord daarop was kort; Het gemeentewapen zoals dit door u is vastgesteld wordt niet in de dagelijkse communicatie gebruikt!

Wij vragen ons dan nu af, waarom dan wel steeds het oude wapen is gebruikt. Antwoord zal er vast niet komen, ook dat is Aalten!
 
       
 ►  Extra tintje aan opknapbeurt Joodse begraafplaats   04-10-2013 
  Donderdag 3 oktober was ook de dag (door de gemeente besloten) waar stil werd gestaan bij het herstel van de Joodse begraafplaats. Een werkgroep van het Dinxpers Belang is druk bezig geweest met het opknappen van de begraafplaats. Na de openingstoespraak van wethouder Kok gaf de werkgroepvoorzitter W. van Weelden aan de ruim dertig aanwezige personen een toelichting op de werkzaamheden. Rabbijn Philipson draagde vervolgens een Joods lied voor. Dhr. Gans van het NIK, vertelde dat het uniek is in Nederland om op deze wijze onderhoud te plegen. Na onthulling van een informatiepaneel en met de onlangs verkregen monumentenprijs kijkt de werkgroep met meer dan gewone voldoening terug op hun werkzaamheden.  

Klik hier voor Erfgoedvideo
       
 ►  Dag v/d Ouderen - Zorgontwikkeling ontwikkeld zorgen   04-10-2013 
  Op uitnodiging van het Dinxpers Belang en de SOBA verzamelden zich op donderdag 3 oktober (Dag v/d Ouderen) rond de honderd vijfentwintig personen in Old Dutch. Het dagthema was nieuwe ontwikkelingen in het Zorgaanbod. De Gemeente, Figulus en Careaz vertelde wat ons binnenkort allemaal te wachten staat en hoe daarop te participeren. De aanwezigen kregen na ruimschoots de tijd om het forum vragen te stellen, waarvan dan ook dankbaar gebruik werd gemaakt. Niet alles was somber, de ontspanning kwam van cabaretier Karel van de Kate welke, handig inspelend op de actualiteit de mensen wist te vermaken.
Niet onvermeld mag blijven dat deze dag mogelijk werd gemaakt door de medewerking van Old Dutch, Rabobank en Harm Takke Tweewielers.
 
       
 ►  Onduidelijkheid rondom parkeren Hogestraat   30-09-2013 
  De werkgroep Verkeer en Groen van het Dinxpers-Belang heeft reeds enige tijd geleden bij de gemeente verzocht actie te ondernemen inzake de onduidelijke parkeervakken aan de Hogestraat. Met name de onlangs geplaatste verkeersborden blijken niet op te vallen waardoor er inmiddels een aantal boete's zijn uitgedeeld. Bij het voormalige C1000 pand is het vrij duidelijk; leegstand geef geen parkeerrecht. Bij de Hema is het nogal onduidelijk, mogelijk wordt hier de belijning aangepast zodat ergernis wordt voorkomen.  
       
 ►  Wie van de drie?   11-09-2013 
  De spanning stijgt voor onze werkgroep Joodse Begraafplaats. Met twee ander nominaties naast zich wordt er stilletjes gehoopt op toekenning van de monumentenprijs.
Het gaat daarbij om de volgende vrijwilligersorganisaties:
1-Stichting ’t Olde Karrespoor - voor Dieksken & Bleikertpad.
2-Werkgroep Dinxpers Belang - opknappen Joodse begraafplaats.
3-Werkgroep Aaltense Paden - naamgeving zandwegen buitengebied.
De opening van Open Monumentendag is op 14 september om 10 uur bij St. Bernardus in Bredevoort. Tevens zal de prijswinnaar bekend gemaakt worden door de voorzitter van de Commissie Cultureel Erfgoed, waarna wethouder Kok de prijs zal overhandigen.
 
       
 ►  Niet zwemmen in het Blauwe Meer!   05-07-2013 
  Vanwege aangetroffen blauwalgen in het natuurzwembad het Blauwe Meer heeft de provincie Gelderland een negatief zwemadvies ingesteld voor het bad. De vaak giftig zijnde blauwalgen kunnen ook huid-, maag- of darmklachten veroorzaken. Met spelende kinderen moet contact met blauwalgen dan ook voorkomen worden. Door de grote hoeveelheid aanwezige blauwalgen wordt het afgeraden te zwemmen in het natuurzwembad. Het is niet te zeggen wanneer de kwaliteit van het zwemwater zal verbeteren. Op een bord bij het Blauwe Meer treft men de actuele stand van zaken. Ook kan men terecht op de site www.gelderland.nl/zwemwater voor meer informatie.   Blauwalgen
       
 ►  Antwoord op uw vragen naar gebruik gemeentewapen   07-06-2013 
  Verklaring niet noodzakelijk, maar langdurig gebruik van het oude Aaltense gemeentewapen geeft wel te denken. Eindelijk (na drie jaar) komt er dan in de raadsvergadering een vraag wanneer het voorgedrukte papier eens op is zodat er eindelijk gebruik kan worden gemaakt van het nieuwe gemeentewapen.

Nu kwam die vraag niet zomaar aanwaaien maar meer doordat de IBOR werkgroepleden van het Dinxpers Belang onlangs aan wethouder Teeuwsen gevraagd hebben of dat het gebruikelijk is dat raadsbeslissingen niet uitgewerkt worden. Dank zij de goede communicatie werd dit onderwerp in de daarop volgende raadsvergadering aangekaart door dhr. Navis (VVD). Zonder het noemen van een streefdatum melde de Burgemeester dat aan dit verzoek zal worden voldaan. Wij zijn dan ook zeer benieuwd hoelang dit nog op zich laat wachten. De beroering van destijds werd blijkbaar door geen enkel raadslid goed begrepen om het tussentijds eens op te merken.
 

       
 ►  Werken aan compact winkelcentrum   05-06-2013 
  De komende tijd zullen wij alle energie moeten steken in het zoeken naar een overwogen en doelgerichte oplossing om tot een compact winkelcentrum te komen. Tijdig corrigeren kan geen kwaad mits iedereen wil en kan meewerken. Een voorwaarde is echter respect voor ieders rechten, er is niets mis met het opkomen voor je eigen toko.

Het Dinxpers Belang is al enkele weken met verschillende partijen in gesprek om zich goed te oriënteren voor het uitvoeren van een juiste correctie op de 'Denktankvisie' welke een anderhalf jaar geleden is gepresenteerd.

Gelukkig is het in Dinxperlo nog niet zo slecht als in andere plaatsen. We hebben nog een gevarieerd winkel aanbod en een leuke weekmarkt welke veel bezoekers trekt. Dat er minder mensen op straat zijn door het koude voorjaar mag geen negatieve reden zijn. Mogelijkheden zijn er in Dinxperlo wel, nu nog net die ondernemers met lef vinden om dat bedrijfje op te starten waar de markt naar op zoek is.
 
       
 ►  Henk Kamp wil hoogspanningslijn bovengronds   31-05-2013 
  Minister Kamp wil hoogspanningsmasten van 60-meter voor de lijn Doetinchem richting Wesel(D). De minister heeft zelf waarschijnlijk geen idee waar hij over praat en kwam zelfs in Belgie terecht met de vraag of het ondergrondse traject wel realistisch zou zijn… Ja, waar in Nederland twijfel over bestaat krijg je van de Belgen alle medewerking, dus wat kun je dan verwachten? Liever vergeet men het welzijn van onze mensen en onze omgeving! De minister deelde aan de tweede kamer mee dat in de besluitvorming over de aanleg de ondergrondse aanleg niet verder wordt opgenomen.  
       
 ►  Beslissing baggergat een stap dichterbij   20-05-2013 
  Afgelopen week heeft de Bezirksregierung Munster alle gesprekken, discussies en meningen van belanghebbende uitgewerkt. De bijgestelde planontwerpen worden nu beschikbaar gesteld aan de Regionalrat. Deze zal eind juni a.s. een beslissing moeten nemen aan de hand van de voorstellen waarbij relevante bewaarschriften onderdeel gaan uitmaken van de beoordeling. Wel is er een opmerking dat zodra de betrokken grondeigenaren uit vrije wil hun bedrijf verplaatsen er geen sprake is van vermindering voor de werkgelegenheid in de regio. Wordt er verder voldaan aan alle wettelijke eisen dan is Kreis Borken verplicht om de afgraving toe te staan. Verder wordt opgemerkt dat een ander baggerbedrijf al is begonnen met gelijke afgravingen (Breelz), hiervoor is wel een vergunning verstrekt en je kunt niet met twee maten meten.  
       
 ►  Inwoners van Dinxperlo vragen en denken mee   18-05-2013 
  Het gebeurd niet vaak dat onze site tientallen keren zo vaak bezocht word als op een gemiddelde dag van het jaar. Wij krijgen veel vragen en suggesties, vragen beantwoorden wij voor zover mogelijk. Suggesties zijn vaak niet reëel en/of kwetsend richting bepaalde personen of partijen. Positieve prikkelingen zijn prima maar kwetsende opmerking richting personen of partijen vinden wij misplaatst. Een veel voorkomende vraag is o.a. inzage van de Denktankvisie. Als u hiernaast (rechts) op de minivisie klikt krijgt u hem vanzelf voor geschoteld.
Wel willen wij de opmerking plaatsen dat de stedenbouwkundige verkenning van bladzijde 9 een uitgewerkt plan van jaren geleden blijkt te zijn. De toegezegde actualisering bij de conceptbeoordeling heeft echter nooit het origineel bereikt.
 
       
 ►  Schrik en Zorg om Winkelcentrum   17-05-2013 
  Het is hard aangekomen in Dinxperlo. Schrik en zorg om het winkelcentrum en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid. De crisis heeft ons sneller geraakt dan verwacht en dat vereist durf en inzet van alle betrokken partijen. De gemeente zette een voorstel in om het centrum compacter van vorm te maken. Inspelen op de krimp was toen het plan. Waar de Denktankvisie van 2011/12 eerst voor 2015 een bijstelling verwacht, blijkt de noodzaak nu al dringend te zijn.

Wij zijn stellig van mening dat de gemeentelijke plannen van grondverkoop op de Wegwijzer locatie per direct stop gezet moeten worden. Het eigenlijk unieke stuk grond kan misschien beter ingezet worden voor bij het centrum passende faciliteiten. Eerste vereiste is dan ook om per direct met alle betrokkenen om de tafel te gaan zitten en waar nodig de standpunten te herzien. Een gedegen onderzoek van zowel gemeente als ondernemers zal moeten uitwijzen waar de winst is te behalen voor zowel de betrokkenen als voor degenen die het werkgelegenheid biedt. Het is ons inziens plicht van de gemeente om te participeren op deze snelle ontwikkelingen. Ook denken wij dat het van groot belang is om enkel dat te doen wat in het belang is van werkgelegenheid en behoud van een actief centrum in Dinxperlo.
 

 

       
 ►  Denktankvisie vereist nu al bijstelling   14-05-2013 
  In tegenstelling wat er o.a. in de krant wordt genoemd op uitlatingen van anderen, staan wij als Dinxpers Belang nog steeds achter de Denktankvisie. Echter dit plan is opgebouwd met gegevens uit de jaren 2008 tot 2011 en is daarmee enigzins achterhaald. In de visie is dan ook opgenomen dat, zodra de omstandigheden het vragen een (tijdige) bijstelling zal worden uitgevoerd zodat de basis overeind blijft. Wij denken dat die tijd nu is aangebroken of eigenlijk is het al vrij laat. De positieve kant is dat een crisistijd altijd plaats biedt voor bezinning en bijstelling. Toegegeven, wij hebben het misschien ook niet vroeg genoeg aan zien komen maar ook niemand anders heeft naar het vervolg gevraagd. Zeker is dat alle deelnemers van de Denktank er baat bij hebben om gezamenlijk op te trekken. Overleg biedt nog steeds de beste oplossing en als een enkeling zich verwijderd en van mening is om uit eigen belang alleen te moeten overleggen met andere partijen kan dat wel eens onverwacht tegen hem keren.  
       
 ►  Zakken voor kunststof verpakkingsafval   Actueel 
  Scheiden van plastic uit het andere afval blijkt steeds beter te verlopen. Bijzonder succesvol is ook de mogelijkheid om nieuwe afvalzakken voor plastic te bestellen vanuit deze website. Nieuwe zakken nodig? Klik hier en u komt vanzelf op de bestelpagina van Rova. Daar even uw gegevens invullen en de zakken krijgt u dan gratis thuis gestuurd. Telefonisch bestellen kan ook via 038 4273777.  
       
 ►  Oudere zaken staat in het archief, klik hier of linksboven op 'archief' button